DMU Live Social Media

DMU

Krisehåndteringsplan ved ulykke

1. Alarmér ambulance og politi

2. Påbegynd logbog over vigtige begivenheder

Et dokument hvor der noteres, hvad der er sket, hvornår ulykken er sket, hvor ulykken er sket, tidspunkt m.m.

3. Afgør om konkurrencen skal fortsætte
Der skal på forhånd udpeges og aftales, hvem der træder sammen og afgør om konkurrencen skal fortsætte.

4. Kald løbsledelsen og dommere/jury sammen
Vedr. krisehjælp så følg nedenstående procedure:

  • Orientér om situationen
  • Kald den tilskadekomnes servicefolk, officials på ulykkesstedet og nære bekendte til den tilskadekomne sammen
  • Lad krisepsykolog eller anden arrangere krisesamtaler med de ovenfor nævnte (se telefonnummer nederst)
  • Lad politi eller præst kontakte sygehuset vedr. status for den tilskadekomne. 
  • Ved dødsulykke: Lad politiet tage sig af kontakten til de pårørende.
  • Ved dødsulykke skal løbsledelse, dommer(e), politi og andre relevante myndigheder sammen vurdere, om konkurrencen skal stoppes eller fortsætte.
  • Informér de relevante personer fra DMU hurtigst muligt. Se kontaktoplysninger under ”Kriseberedskab – kontaktoplysninger” til venstre i menuen.

5. Informér presse (Presseinformation)
Den presseansvarlige orienterer pressen i samarbejde med politiet.
Kontaktperson er her: DMU-formand, Jørgen Bitsch. Tlf.: 21 46 55 44

6. Saml alle deltagere i løbet
Kald løbets deltagere sammen i et egnet lokale sammen med en eller flere fra løbsledelsen og informér om ulykken.
Lad være med at gætte/spekulere mht. årsager til ulykken, den tilskadekomnes tilstand og lignende. Hold dig til fakta.

7. Saml officials og løbsledelse
En fra løbsledelsen informerer – efter løbet – om hvad der er sket.
Det er vigtigt, at ingen af løbets officials forlader løbet, før man er sikker på, at alle har fået talt ud og er klar til at tage hjem. Følg op og indkald løbets officials dagen efter til opfølgende samtaler.

8. HUSK…
Gennemgå ovenstående syv punkter og find ud af, hvem der gør hvad INDEN KONKURRENCEN. Når først ulykken er sket, er det for sent at gennemgå punkterne.

____________________________________________

Download: Krisehåndteringsplan

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top