DMU Live Social Media

DMU

< VM i sidevogn: Det er svært at være dansker!
22.09.2010

Sport og Børn - Det skal være Sjovt!


Under overskriften: "Sport og Børn - Det skal være Sjovt!" lancerer Danmarks Motor Union (DMU) en kampagne målrettet "forældre, mekanikere og hjælpere".

Samtlige DMU`s klubber modtager et sæt plakater og foldere, med ovenstående kampagne-overskrift.

Baggrunden for kampagnen er en række sager, hvor dommere, forældre og tilskuere har været vidne til uacceptabel adfærd fra forældre og hjælpere i forbindelse med løb for børn. Centralt i kampagnen er en gul folder, som giver 10 bud på etiske normer, der bør følges overfor alle børn i Motorcykel og BMX-sporten under DMU.

I første omgang har kampagnen til formål at fokusere opmærksomheden hos klubber, medlemmer og dommere på, at børn skal have det sjovt i sporten. Hvis det sjove forsvinder, fx på grund af et overdrevent konkurrencedrevet engagement fra voksnes side, så er der en risiko for at positive værdier i sportskulturen udhules, såsom et godt selvværd hos børnene, kammeratskab, tolerance og hjælpsomhed.

Kampagnen vil udover plakaten og folderen blive forankret i DMU ved et internt udvalg, "Etik i DMUsporten", der får til opgave at indsamle dokumentation og udarbejde løsningsforslag på etiske problemer, som udvalget mener, skal prioriteres og håndteres af DMU. Ligeledes vil der blive fulgt op med information og uddannelse af officials samt et skærpet fokus på sanktioner i forhold til personer som groft overtræder det etiske kodeks for forældre, mekanikere og hjælpere.

Etisk kodeks for forældre, mekanikere og hjælpere

1. Husk, at børn deltager for at glæde sig selv og ikke dig!
2. Tilskynd kun børn til at deltage, tving dem ikke!
3. Lær børn at udøve sporten efter reglerne og til at løse konflikter, uden fjendtlighed eller vold!
4. Vis børnene, at man skal acceptere, respektere og tale ordentligt, til alle konkurrenter!
5. Vær positiv både i medgang og modgang!
6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke af det, hvis det har begået en fejl!
7. Husk, at børn og unge lærer bedst gennem eksemplet. Vis at du værdsætter gode præstationer fra alle!
8. Respektér dommeres og officials' afgørelser og lær børnene det samme!
9. Værdsæt og tal respektfuldt om og til frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kan børnene ikke dyrke deres sport!
10. Respektér alle børns rettigheder og værdighed!


Vedhæftet:
Folder (flyer) og plakat, som skal højne opmærksomheden på sportens positive sociale værdier i DMU.

dmu-flyer_etisk-kodeks_side-1.jpg
dmu-flyer_etisk-kodeks_side-2.jpg
dmu-plakat_etisk-kodeks.jpg
dmu-plakat_etisk-kodeks.pdf
dmu-flyer_etisk-kodeks.pdf

Tekst-i-Word-til-klubblade-og-hjemmesider.doc


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top