DMU Live Social Media

DMU

< DMU's Hædersbevis og jubilarer - sidste frist den 6. januar
09.01.2017

Miljømåling – ekstern støj med flotte resultater


Kildestyrken i en række klasser i motocross og speedway er målt, og det kan glædeligt konstateres, at der er sket væsentlige nedsættelser af kildestøjen i flere klasser.

Den tekniske udvikling i de forskellige motorcykelklasser har løbende medført ændringer, der indebærer bedre dæmpning af udstødningsstøjen fra motorcyklen.

Miljøudvalget i DMU har derfor ønsket at få målt kildestyrken på en række af de motorcykelklasser, der er godkendt af DMU til motorcykelsport for speedway og motocross, blandt andet med henblik på, at dette kan danne grundlag for en opdatering af Bilag 1 til Miljøstyrelsens Motorbanevejledning.

Målingerne er udført af Motorsportens Akustiklaboratorium (MA) som ejes af Dansk Automobil Sports Union (DASU), som i den anledning har foretaget målinger af den immissionsrelevante støjemission for speedway og motocross.                                  
- Det er med stor glæde, at vi kan konstatere væsentlige nedsættelser af kildestøjen indenfor både motocross og speedway. Der har gennem de seneste år været løbende nedsættelser af lydniveauet fra lydpotterne, men det er først nu at vi reelt har fået konstateret den faktuelle nedsættelse af kildestøjen til brug for lydberegninger for nye og eksisterende baner, udtaler DMU’s formand, Jørgen Bitsch.

Resultaterne er meget positive

For speedway ser det totalt således ud:

Kildestyrke

Kildestyrke

Målt

Bilag 1

SW 50ccm (fuldlast)

106,5

-

SW 85ccm (fuldlast)

121,9

124,1

SW 500ccm (fuldlast)

131,5

135,0

For SW 50ccm har der verseret en udokumenteret værdi på 106,1 dB. Der er nu en dokumenteret værdi på 106,5 dB, d.v.s. 0,4 dB højere, svarende til en 10 % forøgelse i forhold til den udokumenterede værdi.

For SW 85ccm er der sket en reduktion på 2,2 dB svarende til en reduktion i støjen til 60% af tidligere.

For SW 500ccm er der sket en reduktion på 3,5 dB svarende til en reduktion i støjen til 45% af tidligere.

For MX ser det totalt således ud:

Kildestyrke

Kildestyrke

Målt

Bilag 1

85ccm 2T fuldlast

116,9

121,4

85ccm 2T dellast

99,3

250ccm 4T fuldlast

122,4

129

250ccm 4T dellast

101,3

450ccm 4T fuldlast

121,7

129

450ccm 4T dellast

109,1

 - DMU har i 2016 udført kildestyrkemålinger på en række motocross- og speedwaymaskiner der viser, at kildestyrken/støjudsendelsen fra de målte maskiner er mærkbart mindre end hidtil antaget. Det drejer sig om for motocross: 85 ccm 2T, 250 ccm 4T og 450 ccm 4T og for speedway: 50 ccm, 85 ccm og 500 ccm. Der er planlagt målinger for de øvrige MX- og SW-klasser. For de klubber, der træner med de nævnte klasser vil der kunne opnås mærkbart mere træning i form af mere maskintid for alle klasser, hvis de nuværende miljøgodkendelser eller rapporteringer til kommunen bliver opdateret med de nye værdier, udtaler Miljøchef, Civilingeniør, hos Motorsportens Akustiklaboratorium (MA), Otto Dyrnum.

Rapporten ligger tilgængelig under DMU’s miljøside: http://dmusport.dk/miljoe/miljoelovgivning-og-links/

- Samtidig skal det endvidere nævnes, at et meget vigtigt fokusområde er, at DMU påvirker FIM og motorcykelproducenterne til løbende nedsættelser for at sikre den fortsatte udvikling af vores sport, afslutter Jørgen Bitsch.

Undersøgelserne er udført efter ”Deklarationsmetoden” som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning Støj fra motorsportsbaner nr. 2/2005 med de målebetingelser som indebærer, at de fundne kildestyrker er repræsentative for en klasse eller type af køretøjer (mindst 10 forbi kørsler fra hver af 3 maskiner). Link til Miljøstyrelsens vejledning – Støj fra Motorsportsbaner: http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-703-7/pdf/87-7614-703-7.pdf

Bemærk at kildestøjsmålingerne endnu ikke er ændret i miljøstyrelsens vejledning, det vil derfor være op til den enkelte kommune at anerkende den udførte kildestøjsrapport når i som klub indrapporterer de nye tal.


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top