DMU Live Social Media

DMU

< DMU Race Day
20.03.2017

2017 - Frivillighedens år


DMU har stor fokus på frivillighed og vil i de kommende år fokusere i endnu højere grad på at skabe bedre rammer for klubberne og de frivillige, således at arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige bliver nemmere, sjovere og mere struktureret. Én af de vigtigste elementer i DMU’s fokus er udvælgelse af en klub-frivillighedskoordinator.

Frivillighedskoordinatorerne vil blive inviteret til at deltage i et spændende og lærerigt program i 2017, hvor fokus vil være på at styrke arbejdet med frivillige i klubben. Programmet dækker over forskellige elementer og frivillighedskoordinatorerne får blandt andet ny viden omkring frivillighed gennem forskellige værktøjer, best cases samt gode fif og bliver ligeledes en del af et socialt netværk på tværs af klubberne, hvor der bliver udvekslet gode erfaringer, nye ideer m.v.

I løbet af 2017 afholdes to regionale workshops, hvor der blandt andet arbejdes med klubbens frivillighedsstrategi. Herudover vil frivillighedskoordinatorerne modtage månedlige e-mails med værktøjer, best cases og gode råd til klubbens arbejde med frivillige.

I hver version af Motorbladet i 2017 hyldes tre frivillige, der gør en særlig indsats i klubben. Disse vil blive portrætteret i bladet, hvor andre kan blive inspireret til at indgå i frivilligt arbejde. Dette vil kulminere ved Klublederseminaret 2017, hvor vi kårer ’Årets Frivillig 2017’ i DMU.

Det er en spændende proces, vi starter op, og vi håber, at jeres klub vil bakke op og sætte frivilligheden på dagsordenen i klubben. Udpeg en frivillighedskoordinator og lad os i fællesskab gøre DMU til det sjoveste sted at være frivillig. 

Vil du vide mere, så tag kontakt til DMU's frivillighedsansvarlig, Camilla Friberg på e-mail cf@dmusport.dk 


Banner

Banner

Banner

Tilbage til top