DMU Live Social Media

DMU

< Nyt speedway-resultatsystem klar til lancering
09.04.2018

NMC-samarbejde om disciplinære sanktioner


HC-Foto

NMC, der er en samarbejdsorganisation mellem de nordiske lande Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark, har aftalt, at en disciplinær beslutning foretaget i ét af de nordiske lande automatisk overføres til hjemlandet.

Medlemslande af NMC har accepteret disciplinære beslutninger på tværs af NMC-samarbejdet, hvis den disciplinære beslutning kommer fra følgende:

  • Løbsarrangør i det pågældende land
  • Disciplinærnævn fra et NMC land

Et eksempel på dette kan være: en disciplinær beslutning tilkendt en DMU-kører i fx Sverige overføres automatisk og tages til efterretning af DMU med umiddelbar virkning.

Disciplinære tvister og sanktioner følger de nationale regler og procedurer for NMC-landet (arrangør). Hvis en kører ønsker at klage eller anke en dom/kendelse, skal dette ske i landet, hvor dommen er udstedt.

En dom fra et andet NMC-land, kan ikke klages eller ankes til DMU’s disciplinærnævn eller Ordensnævn.


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top