DMU Live Social Media

DMU

< DMU's kontor holder lukket fredag frem til kl. 13
03.05.2018

Søg midler til spændende projekter i jeres klub


Alle klubber under DMU har mulighed for at søge DIF og DGI's foreningspulje på 45 millioner kroner, der netop er åbnet for ansøgninger. Læs mere her.

Nu kan DMU's klubber søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Puljen skal støtte fællesskaber i idrætsforeninger
Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

 

Hvordan søger man puljen?
I ansøger penge fra puljen gennem DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor I hvert år registrerer deres medlemstal.

Læs mere om puljen her

Vil I gerne læse mere om, hvad man kan søge penge til? Klik her

Vil I gerne have svar på ofte stillede spørgsmål? Klik her

Klik her for at læse mere om puljens tilskudsbetingelser

 

OBS! Vi opfordrer til, at I sender en mail til DMU, når I har ansøgt puljen. På denne både kan vi skabe et overblik og ligeledes rådgive i forhold til jeres ansøgningsmuligheder og det konkrete projekt. I kan skrive til: dmu@dmusport.dk


Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top