DMU Live Social Media

DMU

< Fem vindere er trukket i vores Facebook konkurrence
18.05.2018

Information og vejledning til persondataforordningen


Når persondataforordningen den 25. maj erstatter persondataloven fra 2000, skærpes nogle af de pligter, der følger med, når DMU’s foreninger behandler personoplysninger. En ny vejledning hjælper jer på vej.

  • Privatlivspolitik for idrætsforeninger
  • Opfyldelse af fortegnelsespligten
  • Eksempel på databehandleraftale

Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov i kraft.

DIF og DGI har i den anledning udarbejdet en Vejledning til idrætsforeninger om behandling af persondata." Vejledningen er et hjælperedskab, som foreninger kan bruge, når de skal i gang med at gennemgå, hvilke personoplysninger foreningen behandler, og hvordan de behandles. Til vejledningen hører tre bilag, der er skabeloner til dokumenter foreningen kan have brug for.

Vejledningen vil løbende blive opdateret, når der sker udvikling på området, f.eks. som følge af uddybende vejledninger fra Datatilsynet eller Justitsministeriet.

Forskellige typer personoplysninger
Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person. De fleste oplysninger, som navn og kontaktdata, kaldes almindelige oplysninger, som kan behandles i vidt omfang af klubben. Enkelte oplysninger er tillagt en højere grad af beskyttelse, disse gælder:

  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold
  • Følsomme oplysninger om bl.a. seksuelle forhold og helbred

Derfor skal disse oplysninger behandles med stor omtanke.

De nye regler ændrer ikke voldsomt på de krav, der har været i den hidtidige lov om personoplysninger, men på nogle punkter er der skærpelser. DMU anbefaler derfor at alle foreninger gennemgår deres rutiner i forbindelse med den nye ordning som træder i kraft..

Skærpede krav om synlighed
De skærpede krav indebærer særligt, at det skal være synligt for klubbens medlemmer, trænere, instruktører og frivillige, hvordan personoplysninger behandles. Det kan opfyldes ved en privatlivspolitik, som et bilag indeholder en skabelon til.

Et andet krav er, at foreningen skal have beskrevet for sig selv, hvordan personoplysninger behandles, så det kan være dokumentation over for Datatilsynet. Et bilag indeholder også en skabelon til dette arbejde.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DMU’s Generalsekretær Jonas Nygaard, e-mail jn@dmusport.dk 


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top