DMU Live Social Media

DMU

< MX: EM træning på Slagelse for deltagere i klasserne 65cc+85cc+Dame
08.03.2019

OPDATERET: Indstilling til udvalg


Indstilling af personer til tværgående udvalg under DMU`s Hovedbestyrelse samt til Sportsudvalg under Sportskommissionerne kan findes her. Sidste frist for indstilling er den 16. marts.

I den kommende tid skal der, Jf. DMU`s vedtægter, findes medlemmer til diverse udvalg i DMU's organisation. Dette gælder både for de udvalg, som sorterer direkte under Hovedbestyrelsen - og dermed kommer til at arbejde på tværs af de fire sportskommissioner - samt til sportsudvalgene, som sorterer direkte under kommissionerne.

Derfor er alle i sporten inviteret til at melde sig med kandidater til udvalg. 

Hvem kan indstilles?
For indstilling til udvalg under hovedbestyrelsen og udvalg under sportskommissionerne (sportsudvalg) gælder at:

Udvalg under hovedbestyrelsen
Indstilling af personer til disse udvalg kan ske fra DMU-klubber, DMU-licensindehavere, Sportskommissioner eller Hovedbestyrelsen. Personerne behøver ikke DMU-medlemskab, fx eksperter for givne område.

Sportsudvalg
Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske fra DMU klubberne, DMU-licensindehavere eller fra sportskommissionerne.

Indstilling og offentliggørelse
Hvis du ønsker at blive indstillet til et udvalg under hovedbestyrelsen eller sportsudvalg under sportskommissionerne, så udfyld det relevante indstillingsdokument nedenfor og send det så sekretariatet (dmu@dmusport.dk) har det i hænde, som angivet på indstillingsblanketten senest den 16. marts 2019.

Navne på formænd og medlemmer af de nye udvalg under hovedbestyrelsen samt sportsudvalg under sportskommissionerne vil blive offentliggjort ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter DMU's repræsentantskabsmøde.

Indstillingsblanketter
Ønsker du at arbejde i et gren- eller HB-udvalg, så læs nedenfor:


Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top