DMU Live Social Media

DMU

< Nyt fra DMU´s Sekretariat
15.09.2019

DMU inviterer til Klubkonference 2019


Kom med til årets klubkonference med fokus på god køretræning og øgning af medlemmer

KORT FORTALT:

HVAD: DMU’s Klubkonference afholdes årligt som led i udviklingen og uddannelsen af klubberne med mulighed for erfaringsudveksling og netværk mellem deltagerne.

HVORNÅR: Fredag og lørdag d. 1-2. november 2019 med indregistrering om fredagen kl. 16:30 og fælles middag kl. 17:30.

HVOR: Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

HVEM: For hele klubbens bestyrelse (evt. andre interesserede fra klubben).

FORMÅL: Konferencen vil i 2019 arbejde med forskellige områder med særligt fokus på vigtigheden af træning i klubben samt modtagelse af nye medlemmer.

Fredagen vil blive indledt med en fælles middag, hvorefter der vil være forskellige temaworkshops om aftenen. Lørdag formiddag vil der være et ekstern oplæg med Søren Østergaard (se mere nedenfor) som kickstart til kommissionsmøderne. Øvrige emner på seminaret besluttes af den enkelte Sportskommission.

Endeligt program udsendes i starten af oktober.

PRIS- PAKKER:
• Deltagelse lørdag hele dagen u/overnatning:     595,00 kr. pr. person.
• Deltagelse fredag/lørdag u/overnatning:   1.075,00 kr. pr. person.
• Deltagelse fredag/lørdag i delt dobbelt værelse:  1.395,00 kr. pr. person.
• Deltagelse fredag/lørdag i enkelt værelse:   1.795,00 kr. pr. person.

Prisen dækker programmet, forplejning og evt. overnatning afhængig af, hvilken pakke man vælger.

DMU yder tilskud til arrangementet - indregnet i prisen.

TILMELDING:
Tilmeldingen er bindende og vi henstiller til, at den sker via det link, som udsendes snarest. 

DMU’s administration sender efter din tilmelding en faktura for deltagelse og eventuel overnatning til din stamklub, således dokumentation foreligger for udgiften med henblik på hel eller delvis refusion via jeres kommune. Aftal derfor din deltagelse med bestyrelsen i din klub.

TILMELDING SENEST: Fredag d. 11. oktober 2019.

 

SØREN ØSTERGAARD
Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. Sørens oplæg skal være med til at klæde ledere- og trænere endnu bedre på til at skabe gode og udviklende idrætsmiljøer, der er præget af en solid faglighed såvel på som udenfor banen.

Det er disse miljøer, der fastholder nutidens kørere og former de fremtidige trænere, som i de kommende årtier skal træne de mange piger og drenge i motorsporten. Søren vil komme ind på, hvordan man som klub bliver gearet til denne opgave og dele ud af sine erfaringer samt give konkrete værktøjer.

Du kan læse mere om ham, og hans foredrag her: https://www.soeren-oestergaard.dk/


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top