DMU Live Social Media

DMU

Organisation

Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), som organiserer motorcykelsport og powerboat/aquabike  i Danmark.

DMU er for langt de fleste opgavers vedkommende ledet og drevet af frivillige, som enten er direkte valgte, udpegede eller har forskellige funktioner med tilknytning til sportsgrenenes reglementer (fx. dommere, stævneledere osv.).

Det er et bærende princip i DMU's struktur, at organisation drives udfra et ønske om at adskille politik og drift.

Politik og Strategi
Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne skal overordnet set håndtere Strategi, Udvikling og Politik.

Hovedbestyrelsen
Sportskommissioner
Tværgående udvalg

Drift af organisationen
Den frivillige organisation støttes af et sekretariat, som er beliggende i et kontorfælleskab i Idrættens Hus i Brøndby sammen med 61 andre DIF-specialforbunds sekretariater.

DMU's sekretariatet

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top