DMU Live Social Media

DMU

Hovedbestyrelse

DMU’s Hovedbestyrelse (HB) har det overordnede ansvar for DMU og er øverste myndighed for DMU’s klubber og DMU’s fire Sportskommissioner (SK): Motocross, Off-Track, Road Racing og Speedway.

DMU’s Hovedbestyrelse består af én formand, én næstformand og ét bestyrelsesmedlem, som alle er direkte valgt af DMU’s repræsentantskab. Desuden er der fem formænd fra Sportskommissionerne (SK) og én repræsentant fra hver af de fem sportskommisionsbestyrelser. SK-formænd og kommissionsmedlemmer er valgt på de respektive SK-repræsentantskabsmøder.

DMU’s Generalsekretær fungerer som sekretær for Hovedbestyrelsen på og mellem møder.

Jørgen Bitsch
Hovedbestyrelsesformand

Telefon: 21 46 55 44
Mail: jorgen.bitsch@gmail.com

Ole Hansen
Hovedbestyrelsesnæstformand

Telefon: 20 40 64 25
Mail: oh@ioh.dk

Dennis Skytte Bechmann
Medlem af Hovedbestyrelsen

Telefon: 26 71 24 01
Mail: dskytte@me.com

Asger Pedersen
Formand SK Motocross

Telefon: 40 25 16 73
Mail: asla@tinggaarden.eu

Hans Jørn Beck
Formand SK Off-Track (Enduro og Trial)

Telefon: 40 15 96 69
Mail: trial@stribnet.dk

Jesper Holm
Formand SK Road Racing, Dragracing og SuperMoto

Telefon: 40 15 34 92
Mail: jesperholm@holm.mail.dk   

Rudi Steen Hansen
Formand SK Speedway

Telefon: 26 34 61 22
E-mail: rsh@skspeedway

 

 

Mikael Noppenau Mølgaard

Udvalgsformand Powerboat/aquabike

Telefon: 60 65 45 41
Mail: info@djsu.dk

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top