DMU Live Social Media

DMU

Kørerrepræsentanter

Kørerrepræsentanterne er udpeget for ét år af gangen, og sidder i Sportsudvalg under de enkelte Sportskommissioner.

Kørerrepræsentanterne udpeger selv deres Aktivrepræsentant til Hovedbestyrelsen.

I DMU’s vedtægter om "Kørerrepræsentanter” og herunder Aktivrepræsentanten i hovedbestyrelsen står følgende:

§ 15 Kørerrepræsentanter

  1. Kørerrepræsentanter udpeges af den pågældende sportskommission og sportsudvalg for ét år af gangen. Der skal være én kørerrepræsentant i samtlige sportsudvalg.
  2. Indstilling af kørerepræsentant til sportsudvalg kan ske fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, eller fra sportskommissionerne.
  3. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udvalgene udpeges 14 dage herefter
  4. Valg til HB foretages af, og blandt de udpegede kørerepræsentanter. Valget foretages snarest muligt efter udpegning, dog senest 1 mdr. efter det ordinære repræsentantskabsmøde i marts.
  5. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år og have kørerlicens (dog undtaget eventuelle micro-sportsudvalg hvor der kan udpeges en forælder som repræsentant).

Læs mere om Kørerrepræsentanter i DMU's vedtægter.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top