DMU Live Social Media

DMU

Ordensnævn

Ordensnævnet (ON) er Danmarks Motor Unions højeste dømmende myndighed.

Ordensnævnet behandler alle ankesager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DMU’s vedtægter, reglementer, regler m. v. Ordensnævnet vælges af repræsentantskabet og består af tre medlemmer og to suppleanter. Valgbar til ON er ethvert medlem af DMU. Der er dog nogle krav; Et medlem eller en suppleant til ON må ikke samtidig være medlem af nogen bestyrelse, komité, udvalg eller lignende i organer underlagt eller tilknyttet DMU. Ordensnævnsmedlemmer eller suppleanter må desuden ikke være lønnet af DMU (Jvf. Vedtægterne §12).

På denne side kan du finde de seneste kendelser fra ON.
Kendelserne bliver bragt på dmusport.dk så snart de er udsendt til de implicerede parter.

Ordensnævnet
Formand: Henrik Nørgaard
Næstformand: Bent Andersen 
Medlem: Peter Hansen

Kontakt
Såfremt du ønsker at kontakte ON, så send en e-mail til dmu@dmusport.dk. Skriv "Til Ordensnævnet" i emnelinjen.

ON kendelser:

 • MX: 19.09.17 - Anke af 27.07.17 fra Sønderborg Motor Club vs. SK Motocross - Kendelse Anke
 • MX: 01.09.17 - Anke af 08.08.17 fra Sportskommission Motocross over Disciplinærnævnets kendelse af 25.07.17 - kendelse Anke

Ældre kendelser - Ordensnævnet hed tidligere Ordensudvalget

 • OFT: 30.01.13: Søren Reinhard vs. SK Off-Track

  Søren Reinhard har pr. 18. februar 2013 anket Ordensudvalgets kendelse af 30. januar til DIF`s Appeludvalg. DIF Appeludvalget har pr. 25. april afvist anken, således at den 6. løbsafdeling i Enduro DM-serien 2012 suspenderes og indgår ikke i den samlede pointberegning for afgørelsen af Danmarksmesterskabet.

 • MX: 21.11.12: Mathias Jørgensen vs. SK Motocross
  DMU’s Ordensudvalg har givet køreren Mathias Jørgensen medhold i hans anke mod den af SK Motocross tildelte straf pr. 17. oktober, med fratagelse af licens i perioden frem til 1. marts 2013.

  Mathias Jørgensen har derfor pr. 27. november fået sit licens tilbageleveret.

  SK Motocross har pr. 18. december anket Ordensudvalgets kendelse til DIFs Appeludvalg, som pr. 14. januar 2013 har afsagt kendelse og afvist SK MX Anken, således at DMU´s Ordensudvalgs afgørelse af 21. november 2012 står ved magt.

Banner

Banner

Tilbage til top