DMU Live Social Media

DMU

Ordensnævn

Ordensnævnet (ON) er Danmarks Motor Unions højeste dømmende myndighed.

Ordensnævnet behandler alle ankesager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DMU’s vedtægter, reglementer, regler m. v. Ordensnævnet vælges af repræsentantskabet og består af tre medlemmer og to suppleanter. Valgbar til ON er ethvert medlem af DMU. Der er dog nogle krav; Et medlem eller en suppleant til ON må ikke samtidig være medlem af nogen bestyrelse, komité, udvalg eller lignende i organer underlagt eller tilknyttet DMU. Ordensnævnsmedlemmer eller suppleanter må desuden ikke være lønnet af DMU (Jvf. Vedtægterne §12).

På denne side kan du finde de seneste kendelser fra ON.
Kendelserne bliver bragt på dmusport.dk så snart de er udsendt til de implicerede parter.

Ordensnævnet
Formand: Henrik Nørgaard
Næstformand: Bent Andersen 
Medlem: Peter Hansen

Kontakt
Såfremt du ønsker at kontakte ON, så send en e-mail til dmu@dmusport.dk. Skriv "Til Ordensnævnet" i emnelinjen.

OBS! Grundet den nye persondataforordning er sager fra 2017 og ældre fjernet, og vi vil fremadrettet benytte licensnumre i kendelser. Ønsker du at læse en kendelse der ikke er tilgængelig her på siden, kontakt os da på dmu@dmusport.dk 

ON kendelser:

 • MX: 26.03.19 - Anke af Ordensnævnets kendelse af 23.01.11 fra Vestjysk Motocross Club (VMCC) - Læs kendelsen her
 • MX: 23.01.19 - Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 15.11.18 fra Vestjysk Motocross Club (VMCC) - Læs kendelsen her 
 • RR: 23.10.18 - Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 17.09.18 fra licens 41339 - Læs kendelsen her
 • MX: 19.09.17 - Anke af 27.07.17 fra Sønderborg Motor Club vs. SK Motocross
 • MX: 01.09.17 - Anke af 08.08.17 fra Sportskommission Motocross over Disciplinærnævnets kendelse af 25.07.17
 • SPW: 06.12.16 - Anke af 16.10.16 fra Sportskommission Speedway over Disciplinærnævnets kendelse af 26.09.16

   

 • MX: 30.08.14 - Licens 21720 vs. licens 24851
  Kendelsen blev anket til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans

 • SPW: 30.08.14 - Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS vs. SK Speedway/TA

 • SPW: 30.08.14 - Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS vs. SK Speedway/TA

 • RR/DR: 09.11.13 - Licens 23376 vs. SK RR/DR

Ældre kendelser - Ordensnævnet hed tidligere Ordensudvalget

 • OFT: 30.01.13: Licens 21933 vs. SK Off-Track

  21933 har pr. 18. februar 2013 anket Ordensudvalgets kendelse af 30. januar til DIF's Appeludvalg. DIF Appeludvalget har pr. 25. april afvist anken, således at den 6. løbsafdeling i Enduro DM-serien 2012 suspenderes og indgår ikke i den samlede pointberegning for afgørelsen af Danmarksmesterskabet.

 • MX: 21.11.12: Licens 21390 vs. SK Motocross
  DMU’s Ordensudvalg har givet køreren medhold i hans anke mod den af SK Motocross tildelte straf pr. 17. oktober, med fratagelse af licens i perioden frem til 1. marts 2013.

  21390 har derfor pr. 27. november fået sit licens tilbageleveret.

  SK Motocross har pr. 18. december anket Ordensudvalgets kendelse til DIF's Appeludvalg, som pr. 14. januar 2013 har afsagt kendelse og afvist SK MX Anken, således at DMU's Ordensudvalgs afgørelse af 21. november 2012 står ved magt.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top