DMU Live Social Media

DMU

Sportskommissioner (SK)

Danmarks Motor Union har en grenopdelt organisation, hvor sportens drift rent organisatorisk er placeret under én af hovedgrenene: Motocross, Off-Track, Road Racing og Speedway.

Hver af Sportskommissionerne (forkortes SK) har valgt en SK-bestyrelse på de årlige repræsentantskabsmøder. Nedenfor kan du via links se, hvem der sidder i de enkelte Sportskommissioner.

Bestyrelser for Sportskommissioner:

Valg til en SK-bestyrelse
SK-bestyrelsen vælges af det pågældende SK’s repræsentantskab, der består af formændene for de klubber under DMU, som har aktiviteter inden for den pågældende sportsgren. En SK-bestyrelse består af én formand, én næstformand og ét bestyrelsesmedlem.

På det årlige repræsentantskabsmøde for Sportskommissionen vælges følgende:

  • Formand for en periode på tre år
  • 2 kommissionsmedlemmer for en periode på tre år
  • 1 suppleant for kommissionen for en periode på ét år.

Formanden og de to kommissionsmedlemmer vælges i en turnus, således at én er på valg hvert år.
 
Krav til kandidater
Kandidater til en SK-bestyrelse skal have været medlem af samme klub under DMU i mindst seks måneder forud for valget. Dommer- og Stævnelederlicens (D og S) er et krav for at sidde i en Sportskommissionsbestyrelse.

Sportsudvalg under SK

Danmarks Motor Union er en grenopdelt organisation, hvor alle aktiviteter er organisatorisk placeret under én af de fem hovedgrene: Motocross, Off-Track, Road Racing og Speedway Den enkelte Sportskommission (SK) har mulighed for at nedsætte Sportsudvalg, som varetager den specifikke drift af et givent område.

Du kan se bemandingen af de eksisterende udvalg ved at følge nedenstående links direkte til udvalg under den enkelte Sportskommission.

  

 

Indstilling og udpegning til Sportsudvalg
I DMU’s vedtægter fremgår følgende om indstilling og valg til sportsudvalg under de fem sportskommissioner.

  • Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere eller fra sportskommissionerne." /§ 14 stk. 11.
  • Formanden for et sportsudvalg udpeges for et år ad gangen (af sportskommissionen). Perioden for øvrige medlemmer er individuel. Sportskommissionen og formanden for sportsudvalget udpeger de øvrige sportsudvalgsmedlemmer. Det skal tilstræbes, at der maximalt udpeges fire medlemmer til sportsudvalgene. Dette inkluderer udpegningen af en kørerrepræsentant for det pågældende sportslige område." /§ 14 stk. 14.

Læs mere om Sportsudvalg under Sportskommissioner i DMU's vedtægter.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top