DMU Live Social Media

DMU

Udvalg under Hovedbestyrelsen

Direkte under Danmarks Motor Unions hovedbestyrelse er nedsat udvalg, som arbejder på tværs af DMU’s sportsgrene.
Du kan læse mere om udvalgene samt se kontaktpersoner ved at klikke på det enkelte udvalg.

Valg til tværgående udvalg

I DMU’s vedtægter fremgår følgende om paneler og udvalg placeret under hovedbestyrelsen: Formanden for et udvalg eller panel udpeges for ét år ad gangen (af hovedbestyrelsen, red.).

  1. Hovedbestyrelsen og formanden for det pågældende udvalg eller panel udpeger de øvrige medlemmer, og det skal tilstræbes, at der maksimalt udpeges 3 medlemmer til hvert udvalg eller panel. Perioden for de øvrige medlemmer er individuel. /§ 4 stk. 6.

  2. Indstilling af personer til paneler eller udvalg kan ske fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, sportskommissioner eller hovedbestyrelsen. Personerne behøver ikke DMU-medlemskab (eksperter). /§ 4 stk. 7.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top