DMU Live Social Media

DMU

Forretningsudvalg (FU)

Under Hovedbestyrelsen er nedsat et Forretningsudvalg, der består af DMU`s formand og to HB-medlemmer.

FU er bl.a. ansvarlig for DMU’s løbende drift samt kontakten til sekretariatet. DMU`s Generalsekretær fungerer som sekretær for FU på og mellem møderne.

Sammensætning af FU:

Jørgen Bitsch (formand), Ole Hansen (næstformand), Dennis Skytte Bechmann samt DMU's Generalsekretær.

Kontaktperson:
Jørgen Bitsch
HB-formand
Tlf.: 21 46 55 44 
E-mail: Jorgen.bitsch@gmail.com

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top