DMU Live Social Media

DMU

Juraudvalg (JR)

Juraudvalget godkender med ansvar overfor Hovedbestyrelsen Alment reglement og reglementerne for de enkelte sportsgrene.

Sammensætning af udvalg:
Ole Hansen (formand), Mogens Voigt samt Camilla Friberg (sekretær).

Kommissorium

 • Gennemgår alle ændringer til både Alment Reglement og til reglementerne for de enkelte sportsgrene.
 • Påser, at de nationale reglementer ikke er i modstrid med FIM’s, FIM
  Europes og UCI’s internationale reglementer.
 • Samarbejder med International Udvalg om internationale reglementer.
 • Indstiller alle ændringer og tilføjelser til Hovedbestyrelsens godkendelse.
 • Indstiller til Hovedbestyrelsens godkendelse, hvilke ændringer og tilføjelser der skal foretages i det nationale Almene Reglement.

Kompetence

 • Jvf. DMU’s vedtægter § 13 styk 2 skal Juraudvalget godkende alle reglementer.
 • Jvf. Alment Reglement 01.03 skal Juraudvalget godkende alle ændringer og tilføjelser, der skal foretages i reglementerne inden offentliggørelse.
 • I hastesager skal Juraudvalget godkende ændringer på vegne af HB.

Medlemmer

 • Udvalget består i dag af tre medlemmer.
 • Ét medlem skal være medlem af HB – pt. næstformanden.
 • Medlemmerne bliver udpeget efter indstilling én gang årligt.

Referater

Kontaktperson:
Ole Hansen
HB-næstformand

E-mail: oh@ioh.dk 

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top