DMU Live Social Media

DMU

Miljøudvalg (MU)

Udvalget skal sikre at DMU’s aktivitetsplaner gennemføres i forhold til prioriteringer og målsætninger besluttet af Hovedbestyrelsen og indenfor det afsatte budget.

Sammensætning af udvalg:
Jørgen Bitsch (formand), Dennis Bechmann, John Klint, Martin Holm Jensen, Leif Petersen og Jesper Søe Bergmann.

Målsætninger
DMU’s Miljøudvalg har som sit formål:

  • At rådgive Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne vedrørende miljøforhold
  • At sikre og forestå miljørådgivning af klubberne under DMU
  • At styre/godkende udarbejdelse af forslag vedrørende miljøaktiviteter i DMU
  • At styrke samarbejdet og den gensidige orientering imellem DMU’s medlemmer og aktive
  • At bidrage væsentligt til en både offensiv og konstruktiv natur- og miljøstrategi i klubberne under DMU.
  • At sikre at miljøindsatsen i klubberne synliggøres og serviceres således, at den viden og aktivitet der foregår, bliver et samlet aktiv, hvor erfaringerne f.eks.  indsamles i en database
  • At sikre DMU’s kompetence og viden på miljøområdet er så ajourført, at sportsudøverne nationalt og internationalt kan udøve deres sport.
  • At sikre at klubberne inden for miljøområdet vil oparbejde en ekspertise således, at tilsynsmyndigheden vil blive sparring for udviklingsplaner og nye tiltag – til gavn for sportsaktiviteterne.
  • At sikre at DMU’s uddannelser på miljøområdet lever op til de procedurer og anbefalinger fra Miljøudvalget.
  • At sikre at DMU fortsat lever op til kravene til at være Grønt forbund under DIF.

Se det fulde kommissorium her.

Du kan læse mere om miljø i DMU via  linket her.

Referater fra Miljøudvalg

Kontaktperson
Jesper Søe Bergmann 
jsb@dmusport.dk

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top