DMU Live Social Media

DMU

Sikkerhedsudvalg (SU)

Udvalget skal sikre DMU’s Vision og Værdier integreres og udvikles i en løbende proces.

Sammensætning af udvalg:

 • Formand: Jørgen Bitsch
 • MX: Lasse Oxbøll
 • Speedway: Leif Petersen
 • OT: Hans Jørn Beck
 • RR: John Klindt
 • PB: Mikael Mølgaard
 • Generalsekretær, Jonas Nygaard

Vision
DMU udvikler og koordinerer sporten overalt i Danmark under hensyntagen til den højst mulige sikkerhed for kørerne.

Værdier

 • De højeste standarder for sikkerhed og miljø er integreret i alle aktiviteter
 • Udvalgets opgaver er opdelt i to hovedområder:
  • Forebyggende aktiviteter
  • Formindske skaden når den er sket

Opgaver:

 • På grenspecifikt niveau at analysere de registrerede ulykker og hændelser, som er sket over de seneste år
 • At opstille en grenspecifik prioriteret indsats for forbedringer
 • At udveksle erfaringer mellem grenene – men også respektere forskellene mellem de enkelte aktiviteter
 • Tværgående udvalg
 • Medlemmer af udvalget (eller af udvalget udpegede medlemmer) kan indsættes i forbindelse med alvorlige uheld for at udarbejde en rapport til videre behandling
 • Udarbejder konkret forslag til forbedring af sikkerheden ud fra en grundig analyse af det enkelte indsatsområde – eller uheld
 • At rapportere grenspecifikke tiltag og grenfælles tiltag til HB og Sportskommissionerne

Kompetence

 • Hovedbestyrelsen er overordnet ansvarlig for udviklingen af sikkerheden i DMU og at sikre de nødvendige tiltag
 • Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at anbefale løbende forbedringer af  sikkerheden i DMU indenfor alle områder
 • Sikkerhedsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper indenfor de enkelte områder efter behov

Kontaktperson:
Jørgen Bitsch
HB-formand
Tlf.: 21 46 55 44
E-mail: Jorgen.bitsch@gmail.com

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top