DMU Live Social Media

DMU

DMCU og Ungdomsringen

DMCU

Der er, med ikrafttrædelse d. 1. januar 2017, indgået en samarbejdsaftale mellem Danmarks Motor Union (DMU) og Dansk Moto Cross Union (DMCU), således at kørere har mulighed for at træne på hinandens baner. Overordnet betyder samarbejdsaftalen følgende:
Der er mulighed for deltagelse i træning hos hinanden ved betaling af normalt træningsgebyr, på alle baner, hvis nedenstående opfyldes:

  • DMCU kørere med gyldig DMCU licens, kan træne på alle DMU baner, når der indløses medlemskab i en DMU klub. Kvittering/medlemskabsbevis for medlemskab af den pågældende DMU klub skal forevises sammen med DMCU kørerlicensen.
  • DMU kørere med gyldig DMU licens, kan træne på alle DMCU baner, når der indløses medlemskab i en DMCU klub, via www.dmcu.klub-modul.dk. Betalings kvittering fra klubmodul forevises sammen med DMU kørerlicensen.

Samarbejdsaftalen mellem DMU og DMCU kan findes i Motocrossreglementets bilag og fremgår ligeledes her:

19.2 Samarbejdsaftale

19.2 Samarbejdsaftale for motocross mellem Dansk Moto Cross Union (DMCU) og Danmarks Motor Union (DMU)

19.2.1 Parter
Samarbejdsaftalen er indgået mellem Dansk Moto Cross Union (DMCU) og Danmarks Motor Union (DMU).

19.2.2 Grundlag for samarbejdet
DMCU og DMU respekterer hinandens straffe udelukkelse m.m. Er en kører i restance i ét forbund, respekteres det i det andet forbund, hvis der oplyses herom.

19.2.3 Træningsmedlemskab
Der er mulighed for deltagelse i træning hos hinanden ved betaling af normalt træningsgebyr, på alle baner, hvis nedenstående opfyldes:
DMCU kørere med gyldig DMCU licens, kan træne på alle DMU baner, når der indløses medlemskab i en DMU klub. Kvittering/medlemskabsbevis for medlemskab af den pågældende DMU klub skal forevises sammen med DMCU kørerlicensen.
DMU kørere med gyldig DMU licens, kan træne på alle DMCU baner, når der indløses medlemskab i en DMCU klub, via www.dmcu.klub-modul.dk. Betalings kvittering fra klubmodul forevises sammen med DMU kørerlicensen.

19.2.4 Klubmesterskaber
Der kan deltages i klubmesterskaber, hvis man er medlem af den arrangerende klub.
Trænings- eller løbsarrangementer udover ovennævnte – kan ikke indgås – uden forudgående indhentet tilladelse fra henholdsvis DMU’s Sportskommission for MX eller Off-track og Bestyrelsen i DMCU.

19.2.5 Sikkerhed
Kørere fra henholdsvis DMCU og DMU skal hver især minimum følge egne regler for cykel og påklædning ved enhver træning og løb hos hinanden. DMCU kørere skal ved deltagelse i såvel træning som løb på DMU baner minimum opfylde samme regler – herunder krav omkring sikkerhed for cykel og påklædning, som gælder for kørere med DMU licens.
DMCU og DMU er hver især forpligtiget til at syne egne baner i henhold til gældende reglementer for henholdsvis DMCU og DMU.

19.2.6 Forsikring
DMCU og DMU sørger selv for forsikring af egne kørere. Ved køb af træningsmedlemskab skal både DMCU kørere og DMU kørere fremvise gyldigt licens med underskrift.

19.2.7 Licensansøgning i DMU
DMCU kørere som ønsker at deltage i DMU konkurrencer, kan købe en DMU kørerlicens og placeres i samme klassetrin som opnået i DMCU.

19.2.8 Opsigelse af aftalen
Denne aftale gælder, indtil den skriftlig opsiges af en af parterne med 1 måneds varsel.

19.2.9 Aftalens ikrafttrædelse
Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2017.

_____________________________________________________________

Ungdomsringen

Samarbejdsaftalen mellem DMU og Ungdomsringen kan findes i Motocrossreglementets bilag og fremgår ligeledes her:

I. Samarbejdsaftale mellem Ungdomsringen og Danmarks Motor Union (DMU)

I.I.I Samarbejdsaftalen gælder op til 125cc Motocross mellem Ungdomsringen og Danmarks Motor Union (DMU).

I.I.II Træning og klubmesterskab
Der er mulighed for deltagelse i træning og klubmesterskaber hos hinanden, i klasserne op til 125cc. Betaling for deltagelse i træning/klubmesterskab hos Ungdomsringen eller en DMU klub aftales individuelt mellem Ungdomsringen og DMU klubben.
Endvidere skal deltagelse i Klubmesterskaber afholdt af en DMU klub aftales individuelt med den enkelte DMU klub.
Ved særlige arrangementer kan der aftales konkret kørsel/deltagelse i mellem organisationerne og/eller den ansvarshavende/arrangerende medlemsklub og DMU`s Sportskommission.
Træningslicens giver ”kun” adgang til træning; for adgang til løb kræves løbslicens.

I.I.III Forsikring:
Ungdomsringens kørere er kollektivforsikret via Fælles police ved Codan (der skal forevises gyldigt medlemskab hos Ungdomsringen inden kørsel på DMU baner).
Kørere med DMU-licens må træne/køre på alle Ungdomsringens godkendte baner mod forevisning af gyldig DMU-licens og er herigennem forsikringsdækket (kørsel skal ske efter DMU’s reglement).

I.I.IV Reglement og kørsel
Motocross kørere fra henholdsvis Ungdomsringen og DMU skal hver især følge egne regler for motorcykel og påklædning, dog anvendes nakkekrave/halskrave på DMU –baner. Ungdomsringen og DMU respekterer hinandens regler vedr. lydmålinger. DMU godkendte Lydmålinger/DMU banegodkendelser kan ikke fraviges. Ungdomsringen og DMU er hver især forpligtet til at syne egne baner i henhold til gældende reglement for henholdsvis Ungdomsringen og DMU (DMU kan være behjælpelig omkring banesyn af Ungdomsringens baner efter
aftale).

I.I.V Opsigelse af aftalen.
Denne aftale gælder indtil den skriftlig opsiges af en af parterne med én måneds varsel.

I.I.VI Aftalens ikrafttrædelse.
Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2017, og skal fornyes hvert år inden den 1. december det pågældende år.

Banner

Banner

Tilbage til top