Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

Så er 2017 skudt i gang og rigtig mange har allere-

de løst licens og er kommet i gang med vintertræ-

ningen i og udenfor Danmark.

Jeg er helt sikker på, at vi er mange som ser frem

til forårets komme og de mange arrangementer,

som klubberne er ved at planlægge i 2017. Som alle

ved, er der er et par vigtige punkter, som er i fokus,

når vi dyrker vores sport i DMU:

Fairplay

Alle opfører sig sportsligt korrekt på og udenfor

banen og udviser gensidig respekt. Både blandt de

aktive, overfor vores mange officials og frivillige

ledere samt i teamet. DMU’s FairPlay-kampagne

og Fairton vil naturligvis også være meget synlige

gennem sæsonen.

Doping

DMU accepterer naturligvis ikke doping eller andre

rusmidler og stoffer. Det er en farlig sport, vi har

med at gøre. Doping og rusmidler af den ene eller

anden slags gør det endnu farligere, særligt hvis

den aktive ikke er fuldt fokuseret. Vi arbejder

tæt sammen med FIM, som også har iværksat en

kampagne mod doping.

Matchfixing

Vi har ikke oplevet matchfixing i DMU endnu, men

som det fremgår af alle undersøgelser, er dette en

meget alvorlig tendens, som desværre breder sig.

Vi accepterer det naturligvis ikke i DMU og sager

om dette vil omgående blive sendt til DIF’s match-

fixing-nævn for afgørelser.

Whistleblower

Generelt for doping og matchfixing-området vil der

i løbet af 2017 blive oprettet en whistleblower-ord-

ning i DMU. Vi er ved at drøfte med DIF, hvordan vi

gør det bedst muligt, så vi i DMU sikrer, at vi er på

forkant.

Vi håber med yderligere kampagner og mere

information, at vi ikke har nogen sager i 2017 og

fremover. Vi skal sikre, at det er sporten, som er i

centrum for os alle.

I ønskes alle en god sæson 2017.

Leder:

Nysæson på vej

3

dmu

/ mb

6-21

26-31

22-25

32-36

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

April: Bestilling af annoncer: 17. marts.

Forventes hos abonnenterne: 21. april

Juni: Bestilling af annoncer: 24. maj.

Forventes hos abonnenterne: 23.juni.

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikatio-

ner og lign. Ej heller for manuskripter

eller illustrationer, som tilsendes

uopfordret. Eftertryk er forbudt uden

tydelig kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Tegn abonnement på

Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

GrøntForbund

Forsidefoto: Den 15-årige Marcus

Thomsen tager en sæson i USA i

drømmen om at blive prof.

Foto: Klaus Rasmussen