Nr. 3 - Juni 2018

Så er det næsten sommer, og sæsonen er godt i gang alle steder. Mange store arrangementer er allerede gennemført, og flere er planlagt i de kommende måneder. Vi håber naturligvis, at mange af vores medlemmer bakker op om disse arrangementer og måske inviterer naboen eller familien med ud og opleve sporten first hand. DMU Race Day 2018 Rigtig mange klubber deltog i årets Åbent Hus-arrangement, og et stort antal nysgerrige kom ud for at prøve en af de DMU-sportsgrene, som blev tilbudt. Klubberne har lagt et kæmpe arbejde i planlægningen, og vi vil gerne takke jer alle for det store arbejde. Nu følger så opgaven med at få ”indsluset” nye medlemmer og aktive samt at sikre, at de alle får en god modtagelse og hjælp i starten. En af de helt store udfordringer i de fleste motor- klubber er netop at yde hjælp og information i starten, og det betyder, at de nye medlemmer kan være noget fortabte i deres nye klub. Det er jo ikke en svær eller umulig opgave, men er desværre blevet en ”kultur,” at man ikke alle steder har én ansvarlig for at modtage og igangsætte de nye. Det er vigtigt, at en frivillig eller en kører påtager sig en ”mentorrolle” i starten: Det kan være med til at fastholde de nye medlemmer og ændre kulturen i de enkelte klubber. Fremtiden Der er hele tiden debat omkring udviklingen og tilgangen af nye aktive. Verden omkring os forandrer sig hastigt, og dermed også forventningerne og kravene til de frivillige organisationer – herunder DMU og den enkelte klub. Hvordan forbereder vi os bedst muligt på denne forandringsproces, som ingen rigtigt ved, hvor ender? Hvis vi gør i dag, som vi gjorde i går, vil der med sikkerhed være meget store udfordringer i fremtiden. Ikke dermed sagt, at vi skal udvikle og ændre DMU og den enkelte sportsgren hurtigere, end det er muligt, men vi må og skal følge samfundets udvikling og inkludere denne i DMU. Et par store væsentlige områder, hvor der bliver ”kigget på DMU” er vores Miljøak- tiviteter, Sikkerhed og tiltag til nye aktiviteter – herunder el-motorer. Alle disse områder kan jo udfordres enkeltvis – men vi må alle prøve at forstå, hvordan samfundet og nye medlem- mer ser på DMU og den enkelte gren. Der er rigtig mange gode tiltag og opgaver, som vores klubber allerede er med til at løse, og som kan udbygges i de kommende år. Eksempelvis arbejdet med det sociale ansvar og for at sikre, at al motorsport foregår under kontrollede for- hold. Herunder tæt samarbejde med de lokale myndigheder og ungdomsklubber. Vi håber og forventer, at den enkelte klub er tæt i dialog med lokalsamfundet og sikrer det nødvendige konstruktive samarbejde, som gavner hele DMU og alle andre klubber i DMU. Dette er noget, der vil blive arbejdet videre med på Klubkongressen 2018. Venlig hilsen Jørgen Bitsch, DMU-formand Leder: Ud i sommeren 3 dmu / mb DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby Tlf. 40 50 02 02 Ansv. redaktør Jakob Fälling Tlf. 29131716 jakob.falling@gmail.com Annoncetegning Jonas Nygaard Tlf. 4044 9554 jn@dmusport.dk Oplag og frekvens Udkommer seks gange årligt Trykt i 5.500 eksemplarer Layout Formegon Aps Tryk KLS PurePrint A/S Kommende nummer Annnoncebooking: 6. august Hos abonnenterne: 5. september Tegn abonnement på Motorbladet 6 numre pr. år - 400 kr. Kontakt tlf. 40 50 02 02 E-mail: mgt@dmusport.dk GrøntForbund 6-19 20-21 22-26 27-30 31-37 Forside: DMU Race Day havde stort rykind af nysgerrige gæster. Måske fremtidens stjerner? Læs mere side 6-7. Foto: Rene@ freelancefotografen.dk

RkJQdWJsaXNoZXIy NjEzNTY=