DMU Live Social Media

Miljø

Grønt Forbund

Danmarks Motor Union (DMU) opfylder Danmarks Idræts-Forbunds krav til Grønt Forbund.

Kravene er:

  • forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks
  • forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
  • forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
  • forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, som klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet
  • forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet
  • forbundet har med udgangspunkt i egen situation valgt et særligt indsatsområde efter aftale med DIF (dette punkt er nyt i 2013)

DMU modtog DIF's Grønt Forbund-certificering første gang i 2010, da ordningen blev indført.

DMU's miljømanual - klik her og læs.

DMU's miljøbistand til klubberne - læs mere her

Download miljømateriale - læs mere her

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top