DMU Live Social Media

Miljø

DMU's regulativer for miljø

Nedenfor kan du læse DMU's regler på miljøområdet.

Miljøinstruks 2017 - for ikke-banedrivende klubber

DMU Lydmålermanual 2017

DMU Miljømanual 2017 - for banedrivende klubber

Indretning af miljøstation

Vedrørende lydmåling kan du i Alment Reglement (side 13) læse mere om DMU's regler for lydmåling.

Banner

Banner

Tilbage til top