DMU Live Social Media

Services

Forsikringer

Danmarks Motor Unions klubber og udøvere er dækket af forsikringer indgået under DIF samt supplerende forsikringer indgået af DMU.

Idrættens fællesforsikringer, som DMU er dækket af, er beskrevet her.

DMU’s supplerende forsikringer kan du finde en beskrivelse af i nedenstående dokument:

DMU's generelle forsikringsoversigt (information).

Blandt DMU’s forsikringer er den kollektive ulykkesforsikring den forsikring, som DMU’s kørere, hvis uheldet er ude, kan få brug for. Den omfatter alle kørere og officials med gyldigt DMU-licens. Ved tilskadekomst skal forsikringspolice-nummeret oplyses:

For klubberne er erhvervsforsikringen relevant, da myndighederne efterspørger et certifikat på denne forsikring, når klubberne ansøger om afholdelse af løb. Du kan finde certifikatet ved at klikke her.
En engelsk version findes her.

DMU's blanket til registrering af uheld

Guide til at udfylde DMU’s skadesblanket

FIM - TSM ASSISTANCE 2019

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top