DMU Live Social Media

Services

Fundraising

Fundraising kan være en svær disciplin at mestre; Hvordan søger man? Hvad skal man ligge vægt på i ansøgningen? Hvilke fonde skal man søge? 

DMU har her samlet en række værktøjer/retningslinjer, som klubberne kan anvende, når der søges fonde. Med afsæt i fundraiseren.dk er der nedenfor 10 gode fundraising-råd til klubberne. Længere nede i teksten kan du flere links, som kan hjælpe dig med fundraising. 

10 gode råd - hjælp til selvhjælp

1. Find lokale alliancer
Det virker altid positivt, hvis du har tænkt lokale interesser ind i dit projekt. Det kan fx være tilsagn om lokal medfinansiering fra byrådet eller et samarbejde med foreninger.

2. Hav fokus på det innovative
Fonde er ikke glade for at kopiere andre, og derfor er det vigtigt altid at have øje for det nyskabende og anderledes i projektet.

3. Tidlig kontakt
Det er en god ting at være i god tid med din ansøgning, men du må heller ikke være så tidligt ude, at du kun har en idé og ikke har været ude at undersøge mulighederne for implementering endnu.

4. Tag personlig kontakt med en konsulent - få en 'ambassadør'
Det er godt at få en kontaktperson i fonden. På den måde får du kvalificeret rådgivning til at færdiggøre din projektbeskrivelse og udforme en ansøgning, der lever op til fondens krav og betingelser.

5. Vær bevidst om, hvilket projekt du vil have
Du skal være bevidst om, hvad det er for et projekt, du vil sætte i værk og være loyal over for din idé. Derfor skal du fx ikke dreje projektet i en anden retning bare for at få midlerne i hus.

6. Spild hverken din eller fondens tid
Sæt dig ind i fondens formål og vedtægter og koncentrer dig om de fonde, der passer til dit projekt i stedet for at skyde med spredehagl efter mange fonde. Brug kræfterne på at målrette din ansøgning til den enkelte fond.

7. Vurdér trends
Det er væsentligt at se på, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Er der fx fokus på udviklingstendenser inden for sundhed eller socialt arbejde, som du kan tænke med ind i dit projekt.

8. Søg evt. professionel hjælp fra en fundraiser
Du kan spare mange kræfter og øge udsigten til, at den nødvendige støtte bliver rejst, hvis du har folk med i ansøgningsprocessen, som er fortrolige med fundraising. Det kan være medarbejdere i din kommune eller region eller private konsulentfirmaer.

9. Fortæl, hvem du ellers har søgt hos
Det er de færreste fonde, der foretrækker at være alene om et projekt. Derfor kan det være en fordel, hvis en anden fond allerede har givet positivt tilsagn om støtte. Det bevirker, at projektet har fået en form for blåstempling.

10. Beskriv "livet efter fondstøtten"
Det har betydning for dit projekt, om det kan videreføres efter en given projektperiode. Det er godt, hvis du kan dokumentere, at de nye faciliteter og aktiviteter kan leve efter projektperiode

Værktøjer/links til hjælp af fundraising

Links til hjælp ved fundraising:

www.legatbogen.dk

www.fundraiseren.dk

www.aktivfundraising.dk

Slides fra DIF vedr. fundraising

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top