DMU Live Social Media

Services

Miljøledelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks Motor Union (DMU), har besluttet, at organisationen vil etablere et miljøledelsessystem

Et miljøledelsessystem har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler ansvar og kompetencer samt beskriver alle miljøopgaver i hverdagen.

Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system.

•    Kortlægge miljøforhold
•    Formulere miljøpolitik
•    Fastsætte miljømål
•    Udarbejde handlingsplaner
•    Evaluerer miljøarbejdet

Miljøledelse opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret:

•    Miljøpolitik
•    Planlægning
•    Iværksættelse og drift
•    Kontrol og korrigerende handlinger
•    Ledelsens gennemgang

Hvad kan vi bruge en miljøcertificering til i DMU?

•    Vi har et beskrevet miljøledelsessystem for hele DMU
•    Dette vil indirekte inkludere klubberne og deres aktiviteter (som allerede foregår)
•    Klubberne kan bruge dette overfor myndighederne i miljøarbejdet og godkendelserne som en del af et miljøledelses- certifikat (læs: hvad gør DMU for klubberne)
•    Bevare DIF Status som Grønt Forbund
•    DMU (HB) sikrer en struktureret og beskrevet ledelsessystem som med sikkerhed vil skabe respekt omkring vores aktiviteter og fokus
•    Processen omkring certificeringen skal forankres i Miljøudvalg, arbejdsgrupper med deltagelse af klubberne samt den enkelte SK og naturligvis HB
•    Der er allerede planlagt en beskrivelse af alle DMU’s Forretningsgange i 2014, som naturligvis også omhandler miljøområdet.

Alt i alt vil et sådan miljøledelsessystem på sigt være en lettelse, en sikkerhed og et godt PR – billede udad til.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top