DMU Live Social Media

Services

Miljøbistand

Ved henvendelse til DMU's kontaktperson for miljø, Dennis Skytte Bechmann på e-mail db@hrs.dk, er det muligt for klubber at modtage bistand til miljørelaterede opgaver. Det er muligt at få bistand til opgaver, som strækker sig fra generelle miljøspørgsmål til:

  • Bistand ved miljøgodkendelse
  • Ændring af bane
  • Etablering af ny bane
  • Ændring af køretid
  • Klubhjælp i forhold til kommunen
  • Brev fra klubberne til kommunen
  • Konkrete målinger
  • Miljø- telefonkonsultation og møder

Ved henvendelse om ønske til miljøbistand bedes angivet hvilke opgaver,  som klubben ønsker hjælp til. Tag gerne udgangspunkt i ovenstående oplistning.

Download her materiale af relevans for klubbens miljøarbejde

Egenkontrol: Overfor kommuner og andre miljømyndigheder kan det være nyttigt at kunne dokumentere, at klubben arbejder seriøst med miljøarbejdet. I skrivende stund er der ikke noget myndighedskrav til decideret egenkontrolprogram.
Der er dog krav om lydmålinger ved træninger og arrangementer. At klubben selv tager initiativ til egenkontrol viser, at man er på forkant i forhold til evt. kommende lovgivning på området

Af nedenstående har du mulighed for at downloade materiale med relation til DMU og klubbernes løbende miljøarbejde.

Banner

Banner

Tilbage til top