DMU Live Social Media

Motocross

Elitesatsning

Motocross-elitesatsningen er en del af DMU’s samlede elitesatsning, men har tildelt egen økonomi og egen organisatorisk struktur. I det følgende er en kort gennemgang af organisation og principper.

Talent- og ATK-træner

Talent- og ATK-træner for Danmarks bedste, internationale MX-kørere er Emil Larsen. Udover at planlægge, varetage og udføre den daglige/ugentlige træning på MX-baner i Danmark, arrangerer Emil også nationale og internationale træningslejre for de udpegede grupper. Sidst, men ikke mindst, vil Emil være til stede ved flere nationale og internationale elitearrangementer, hvor kørere fra grupperne er aktion.

Vi har i 2017 delt Talent/Elite op i følgende  kategorier:

A Trup: Herre
Thomas Kjer Olsen – VM MX2
Glen Meier – EM MX2
Nichlas Bjerregaard – EM MX2
Bastian Bøgh Dam – EM MX2
Mikkel Haarup – EM 125

A Trup: Damer
Sara Andersen – EM / VM Dame
Julie Dalgaard – EM / VM Dame
Line Dam – EM / VM Dame

Ungdom A Trup: Mini
Rasmus Pedersen – EM / JVM 85
Magnus Smith – EM / JVM 85
Mads Fredsøe – EM / JVM 65
Nicolai Skovbjerg – EM / JVM 65

 - Kriterier for at være del i Ungdom A Gruppen er fuld deltagelse ved Internationale Mesterskaber som EM og JVM, og have potentiale om at nå EM + JVM finalerne.

Talent Øst / B Trup: Mini Øst – Træner: Emil Larsen/Nikolaj Larsen
Albert Leegaard
Zander Albertsen - NY
Jonas Stub
Oscar Brix
Lucas Bruhn
Victor Kleemann
William Kleemann

Talent Vest / B Trup: Mini Vest – Træner: Brian Randrup
Jakob Madsen
Jayden Smith
Tobias Caprani
Andreas Jensen
Martin Dalgaard

- Kriterier for deltagelse ved Talent Øst og Vest samlinger er deltagelse ved Internationale løb igennem hele sæsonen, og være en del af toppen i sin hjemmelige DM serie.

Dette er en skitse for holdopsætning af DMUs Talent/Elite truppe, som er betinget af en fortsat god præstation hos den enkelte udøver. Holdopsætningerne vil hele tiden være åbne for nye kørere, der præsterer på et matchende niveau. 

Datoer for  Talent Træning:

DMU Talent 2017: Øst

Den 9/5 – Slagelse – 13.00 – 18.00
Den 14/6 – Hedeland – 13.00 – 18.00
Den 22/8 – Kolding – 14.00 – 17.00 
Den 23/8 – Slagelse – 11.00 – 15.00
Den 3/10 – Næstved – 17.00 – 20.00

DMU Talent 2017: Vest

Den 26/4 – Aulum – 14.00  
Den 24/5 -  Aulum – 14.00  
Den 22/8 – Kolding – 14.00 – 17.00
Den 12/10 – Holstebro – 15.00 

Specifik information vedrørende ovenstående træninger, vil blive sendt ud senest 3 dage før træningen finder sted.

Baner og datoer kan blive ændret, information vil blive udsendt hvis dette er tilfældet.

For sæson 2017 er det muligt for deltagere på Talent Øst/Vest, at deltage på modsatte holds træningsdag. Begge trænere skal informeres om dette.

Adgang til - og exit fra elitegruppen samt talentcentre

Der findes ikke en officiel facitliste med hensyn til, hvordan man kommer ind eller ud af de fastsatte grupper. Det er alene en vurdering foretaget af træneren og sportschefen. Men for at blive godkendt til gruppen spiller følgende begreber afgørende ind: Talent, energi, flid, seriøsitet, villighed til kort- og langtidsplanlægning, målrettethed, evne til fokusering, stabilitet, mental stærk samt ikke mindst almindelig god og fornuftig opførelse. 

Ud af en gruppe kommer man – og det kan også ske i løbet af året – hvis der sjuskes med ovennævnte begreber, eller man ikke kan leve op til de del – og hovedmål, som man selv har været med til at opstille for sæsonens træning og konkurrencer på national og/eller international plan. Udpegelse og/eller udskillelse med hensyn til at være i gruppen vil altid ske på en pædagogisk og psykologisk forsvarlig måde med en orientering til køreren og kørerens forældre. Skulle der være behov for yderligere telefonisk kontakt, er der også muligheder for det. 
Et vilkår i strukturen er, at der er perioder, hvor nogle kørere er højere prioriteret end andre.

Skulle der være uddybende spørgsmål til ovennævnte oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte DMU’s sportschef, Søren Andersen.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top