DMU Live Social Media

Motocross

Sportsudvalg

I nedenstående kan du se en oversigt over de Sportsudvalg, som er etableret i Sportskommission Motocross samt arbejdsområder og kontakt-e-mail.

Sportsudvalg MX (Maxi, Mini, Micro, Pitbike og Sidevogn)

Formand
Morten Juel Rasmussen

Medlemmer
Kenneth Frandsen
Peter Guldberg Johansen

Kørerrepræsentant
Simon Wulff

SU-kontakt: mx-shop@mail.dk 

Udvalgsopgaver:

 • Den daglige drift og kontakt til klubberne indenfor reglement og det fastlagte budget
 • Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt
 • Udarbejde løbskalender
 • Udarbejde forslag til reglementsændringer til SK
 • Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
 • Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
 • Behandling af ansøgninger om dispensation

Sportsudvalg MX Micro

SU Micro er fra 2016 lagt ind under SU MX.

Sportsudvalg Classic

Formand
Kurt Vad

Medlemmer
Jens Bakmand Skovsen
Per Sadolin Pedersen

SU-kontakt: fam.vad@hotmail.com

Udvalgsopgaver:

 • Varetagelse af daglig drift i alle spørgsmål vedr. Dansk Classic Cross sporten – jvf. gældende reglement og budget 
 • Udarbejde forslag til reglementsændringer 
 • Planlægge turneringer og løbskalender 
 • Behandle dispensationsansøgninger om maskinstørrelser og klasseindplaceringer 
 • Løbende kontakt til udøvere af Classic sporten via de respektive klubber 
 • Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
 • Behandling af ansøgninger om dispensation

Sportsudvalg MX-Event

Formand
Martin Wigh Knudsen

Medlemmer
Jakob Thune
Mikkel Wendelboe
Martin Skov Jensen

SU-kontakt: mwk@dmusport.dk

Udvalgsopgaver:

 • Den daglige drift af 24MX DM-A serien indenfor reglement
 • Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt
 • Udarbejde løbskalender for de aftalte løb i 24MX DM-A serien, i samarbejde med SU MX
 • Udarbejde DM-A relevante forslag til reglementsændringer til SK
 • Varetage sponsorater i forbindelse med 24MX DM-A serien
 • Aflægge årsrapport samt regnskab til MX Sportskommissionen

Sportsudvalg Quad

Læs mere om SU Quad ved at klikke her.

Medlemmer af Sportsudvalgene er indstillet til posterne samt udnævnt og godkendt af den pågældende sportskommissions-bestyrelse samt hovedbestyrelsen. Reglerne for valg til Sportsudvalgene fremgår af DMU’s vedtægter.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top