DMU Live Social Media

Quad

Sportsudvalg

I nedenstående kan du se Sportsudvalget Quad, som er etableret i Sportskommission Motocross:

Formand
Flemming Kurdahl
E-mail: DMU.quad.su@gmail.com

Medlemmer
Martin Fogdahl
Benjamin Jørgensen

Kørerrepræsentant
Ebbe Ritter

 

Udvalgsopgaver:

  • Varetagelse af daglig drift i alle spørgsmål vedr. QUAD-Cross sporten – jvf. gældende reglement og budget
  • Udarbejde forslag til reglementsændringer
  • Planlægge turneringer og løbskalender 
  • Opfølgning på dommerrapporter og dommerkendelser
  • Behandle dispensationsansøgninger om maskinstørrelser og klasseindplaceringer
  • Løbende kontakt til udøvere af Quad sporten via de respektive klubber
  • Udarbejde skriftlig årsrapport til MX Sportskommissionen
  • Behandling af ansøgninger om dispensation

 

 

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top