DMU Live Social Media

Road Racing

Nye licensbetingelser i road racing

I april 2017 blev der lavet en række nye ændringer til bestilling af licens samt kørsel i udlandet. Det betyder også, at når du fremover skal købe licens, så er der en række betingelser, du skal have læst og godkendt inden, du køber licens under DMU's licensbestillings-portal.

Nedenfor kan du læse om de nye betingelser. 

Betingelser til licensbestilling

 1. ”Konkurrenceregler” vil i et e-learningprogram altid ligge tilgængeligt på DMU’s website, så du kan orientere dig om de vigtigste regler. Klik her og tilgå e-learningprogrammet (se også e-learningprogrammet under "Information til kørere" i road racing-menuen).
 2. Som ny kører skal du altid efter kørermødet henvende dig til stævnelederen med henblik på yderligere instruktion og eventuel masterkørsel.
 3. Du er som kører altid selv ansvarlig for at dit tekniske og personlige udstyr er i orden, da det ikke er sikkert, at der er kontrol ved stævnet.
 4. Træningslicenser giver ikke mulighed for deltagelse i løb. Ønsker du at køre løb, skal du som tillæg indløse en One-Race licens.
 5. Licensen giver fuld forsikringsdækning, uanset hvem arrangøren er, så længe at der skal være ambulance til rådighed ved stævnet overholdes.
 6. I tilfælde af uheld, skal køreren selv udfylde en skadesanmeldelse på samme måde som træningslederen gør ved udenlandske arrangementer. Denne skal sendes/afleveres til kontoret. Find skadesanmeldelse ved at klikke.

Betingelser for kørsel i udlandet
Skal du deltage i løb eller træninger i udlandet, så gælder samme betingelser som i Danmark. Se betingelser ovenfor. Det betyder, at der ikke fremover er følgende krav:

 • Ingen krav om godkendt bane
 • Ingen krav om godkendelse af arrangement hos FIM eller FIM Europe
 • Intet krav om deltagelse af træningsleder, da det er kørerens ansvar

Derimod skal følgende være på plads inden du deltager i løb eller træning i udlandet:

 • Du skal modtage en starttilladelse fra Danmarks Motor Union, hvor dit licensnummer fremgår, ligesom at der i tilladelsen fremgår at din forsikring dækker i udlandet.
 • I DMU’s generelle forsikringsoversigt kan du se, hvordan din DMU-forsikring dækker under løb og træning i udlandet. Klik her og se forsikringsoversigten.

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top