DMU Live Social Media

Sidevognscross

< Sidecar: DM Sidevogn 5. afd. aflyses
25.10.2017

Sidecar: Information fra SK MX: Præcisering af seneste SK-referat vedr. flagregler 2018


I forhold til det senest udsendte SK-referat fra møde 14-17 er SK MX blevet opmærksomme på, at teksten vedr. flagregler giver mulighed for fejlfortolkning. SK vil derfor gerne præcisere meningen med teksten.

I referatet står følgende:

”Efter en længere drøftelse blev kompromiset, at flagzone-begrebet blev bevaret. Til gengæld blev det besluttet at genindføre det stillestående flag, dvs. at man fra 2018 igen vil have både et stillestående og et bevægeligt gult flag – ligesom man senest havde det i 2016-sæsonen.

På strækningen efter den enkelte flagpost indføres to flagzoner. Ved fare i den nærmeste flagzone flages med bevægeligt gult flag, og køreren skal være parat til at standse, jf. MX-reglementets § 3.5 Signaler. Ved fare i den næste flagzone flages med stillestående gult flag, og køreren skal da vise hensynsfuld kørsel. Flagzonerne vil være markeret med pæle, der er tydelige at se for både kørere og flagposter.

Det er den sidste sætning markeret med gult, som SK gerne vil præcisere. Der er tale om, at slutningen på 1. flagzone markeres med pæle – disse pæle markerer samtidig starten på 2. flagzone.  

Den endelige formulering vil fremgå af MX-Reglementet 2018.

Som det også fremgår af SK-referatet, vil SK orientere om de nye regler på det kommende klublederseminar, ligesom der i løbet af vinteren vil blive informeret grundigt om de nye regler til både kørere og officials.


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top