DMU Live Social Media

Speedway

< SPW: Talentturnering 2018
18.05.2018

SPW: Reglementsændring i afsnit 16.2.


Sports@press

SK har vedtaget en reglementsændring i afsnit 16.2, hvor der fejlagtigt ikke var angivet en holdsætningsværdi for 3. division, 50 cc. Se rettelsesbladet her

Reglement: Speedway 2018

Kapitel: 16 Fællesbestemmelser

Afsnit: 16.2 Holdsætningsværdi

Dato for offentliggørelse: 18/5/2018

Årsag til rettelse: Tilføjelse

Reglementsrettelse indstillet af: Turneringsadministrationen

Rød gennemstregning marker tekst som slettes.

Blå understregning markerer tekst som tilføjes.

16.2 Holdsætningsværdi

Summen af kørernes holdsætningsværdi på et hold, jf. 11.7 må ikke overskride

følgende:

• 1. div. 21

• 2. div. 12

For ikke-stamklubskørere skal ligaværdi bruges ved udregningen af den samlede

holdsætningsværdi i forbindelse med holdanmeldelse.

 

Ny tekst

16.2 Holdsætningsværdi

Summen af kørernes holdsætningsværdi på et hold, jf. 11.7 må ikke overskride

følgende:

• 1. div. 21

• 2. div. 12

·  3.div. 12

For ikke-stamklubskørere skal ligaværdi bruges ved udregningen af den samledeholdsætningsværdi i forbindelse med holdanmeldelse.


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top