DMU Live Social Media

Speedway

Uddannelser til officials

Generelt

Officials-licenser inddeles i 8 licenser. Nogen af licenserne er fælles licenser i alle 5 sportskommissioner, mens andre kun gælder SPW.

•    D licens
•    S licens (Fælles)
•    TT licens
•    TK licens
•    TM licens (Fælles)
•    G (A)
•    G (C)
•    G (B) (Denne giver ingen licens)

Licenser erhverves efter nedenstående regler:

1. D-licens

Funktionsområde: Dommer.

Kandidaten skal være medlem af DMU, være fyldt 20 år og foruden have erhvervet S-licens. Desuden skal kandidaten deltage i et modul, som omhandler grenspecifike regler for udførelsen af dommer funktionen. Dette modul afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås.
Derefter skal man påtage tage sig fem dommerjob som føl, inden man kan komme op til de to praktiske prøver, som begge skal bestås.

Hver sportskommission kan i sit eget område kategorisere dommere i tre grupper, som er:

1. Mesterskabsløb og løb med offentligt adgang (publikumsløb)
2. Turnering, cup samt endags- og træningsstævner
3. Mirco, mini, 50cc samt klubmesterskaber/resten.

Hvis der ikke gøres brug af en D-licens indenfor tre år nedgraderes den til en S-licens.

Ønsker man at fungere som teknisk kontrolchef skal man have et TK licens.

2. S-licens

Funktionsområde: Stævneleder.

Kurser afholdes ved DMU foranstaltning 3. søndag i januar. Kandidaten skal være medlem af DMU, være fyldt 18 år og foruden have erhvervet TT-licens.
Kandidaten skal deltage i et modul, som afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås.

Modulet  omhandler en dybtgående gennemgang af det almene reglement og udførelsen af stævneleder-funktionen.

Dette modul er fælles for alle 5 sportskommissioner.

Man skal også deltage i stævnelederseminaret det år, man deltager i det første modul.

Prisen er 300 kr. for det første modul, som opkræves af DMU.

Prisen på stævneleder-seminaret varierer fra år til år.

3. TT-licens

Funktionsområde:
•    Tidtager
•    Træningsleder
•    Holdleder

Kurset afholdes når der kan samles min 12 deltager. Kandidaten skal være medlem af DMU, være fyldt 18 år og forud have erhvervet G(A) – G(C)
eller kørerlicens og have deltaget i et kursus.

Pris pr. licens er 150 kr., som opkræves af DMU.

4. TK-licens 

Funktionsområde:
•    Teknisk kontrol

Kurset afholdes, når der kan samles min. 12 deltager. Kandidaten skal være medlem af DMU, være fyldt 18 år og forud have erhvervet G (A) – G (C)
eller kørelicens og have deltaget i et kursus.

Pris pr. licens er 150 kr., som opkræves af DMU.

5. TM-licens

Funktionsområde:
•    Miljøofficials

Kurset afholdes af DMU flere steder i DK. Kandidaten skal være medlem af DMU, være fyldt 18 år og forud have erhvervet G (A) – (C).

Prisen er 150 kr., som opkræves af DMU.

G (A) (B) (C) licens
Funktionsområde A:
•    Ryttergårdschef
•    Banechef
•    Starter
•    Flagofficials

Kandidaten skal være medlem af DMU, være fyldt 18 år og deltage i et kursus, der afholdes lokalt ved klubforanstatning ved godkendte underviser af Uddannelsesudvalget.

Prisen er 75 kr., som opkræves af DMU.

Funktionsområde B:
•    Flagofficials/svingdommere.

Kandidaten skal være fyldt 18 år. Der er ikke krav om DMU-medlemskab.
Der foretages instruktion af svingdommere og flagofficials på løbsdagen af stævnelederen.

Funktionsområde C:
•    Svingdommer / flagofficials
•    Assistenter til ledende officials

Kandidaten skal være fyldt 14 år og gennemgår samme undervisning som til et G(A) licens.

Prisen er 75 kr., som opkræves af DMU.

Derudover holdes der hvert år dommer-, stævneleder- og holdlederseminar.
Alle disse kurser kan findes på kursusportalen, hvor tilmeldingen skal ske gennem ens stamklub.

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top