DMU Live Social Media

Trial

09.11.2013

Arrangørkonference


Den 16/11 blev der afholdt trialarrangørkonference med deltagelse af de trial arrangerende klubber i Danmark, fra Fyens Motor Sport deltog Hans Jørn Beck og Hans Andersen, fra Hedelands Motorklub Kim Hirchgaard, fra Rebild Trial Sport Klaus Østrup og Arne Jørgensen, fra Midtjysk Trialsport Thomas Sørensen og som den nye i flokken Ricco Krog fra Kolding Motocrossklub

Derudover deltog fra Talent og Elite Henrik Arvad.Mødet er primært for at informere klubberne om eventuelle reglementsændringer, og for at udveksle synspunkter og erfaringer på tværs af landsdele og klubber.

Der var følgende punkter på dagsordnen. 
1: Velkomst og indledning af SK formanden.  
2: Præsentation af de enkelte klubber. (Af klubbens repræsentant)
3: Siden sidst. Evaluering af 2013
4: Gennemgang af næste års reglement.
5: Planlægning af næste år løbskalender. (Klubberne skal være forberedte)
6: Generel snak om klubbernes udfordringer og muligheder.  Se nedenfor.
7: Orientering om elitearbejdet for 2014
8: Diverse

Punkt et og to vil jeg ikke omtale yderligere der var blot tale om almen information. Dog er det glædeligt at Nicolai Schmidt er nyt medlem i SU trial (Og i princippet det eneste medlem om kort tid). Det vil være fint hvis der er flere der melder sig, men når det så er sagt, må vi også erkende at der ikke står en hel horde klar til at være med, og når disse ressourcer er sparsomme, er det på kort sigt vigtigere at de bliver brugt i klubberne.    

3. Her var der bred enighed om at det havde været en god sæson, uden de store udfordringer, og hvor man generelt på nær enkelte smuttere, havde været gode til at lægge et godt niveau i sektionerne i de forskellige klasser.

4: Der er forskellige rettelser og præciseringer i reglementet, men der er også plads til et par helt nye ting.  Classic Elite og Classic bliver nu til to separate klasser (Classic Hvid og Classic), altså med præmiering i begge. Grunden til dette er at Classic klassen ofte er en begynderklasse, hvorfor det giver mening også at præmiere begge klasser.
Classic Hvid og +40 får DM status. Der køres samtidig med de øvrige i 6 DM afdelinger. 
Og som det nok vigtigste, Punkt a. i oversigten hvad der giver 5 forsvinder, og dermed forsvinder de evindelige diskussioner, om hvor vidt en kører har kørt baglæns eller ej, det bliver lettere for bedømmeren, og for tilskuerne. Og ikke mindst mere retfærdigt for køreren.

   
5: Næste års løbskalender

Dato

Navn

Klub

23. februar

Vintertrial 

FMS

9. marts

Randerstrial (Hold DM)

MTS

23. marts

Aunsbjerg Classic

RTS

6. april

Øster Hornum DM1

RTS

27. april

Thy Classic

RTS

10-11. maj

Fionia Classic

FMS

18. maj

Hedeland Trial DM 2

HM

1. juni

Langesø Trial DM 3 

FMS

22. juni

Tandskov Trial

MTS

6. juli

Hårup Classic

MTS

???

Junior DM

???

9-10. august

Træningsskole

KMCK

24. august

Stenstrup Trial DM 4

RTS

7. september

Jørgen Nielsen DM 5 

FMS

4. oktober

Hårup Trial DM 6

MTS

12. oktober

Vendsyssel trial 

RTS

9. november

Søndersø Classic

FMS

 


Kalenderen viker måske omfattende, men:

Der er 10 Alm. trial fordelt på 8 måneder = 6 måneder med 1 trial, 2 måneder med 2, og 4 måneder uden trial. 5 Classic trial fordelt på 5 måneder.
Så reelt er det faktisk en tynd kalender, men det giver så plads til at komme til udlandet og køre. 
 
Desværre må vi konstatere at to traditionsrige trial ikke længere er på kalenderen, Lynge og Høver en del af forklaringen omtales i punkt 6.

Punkt 6.  Her er den store udfordring det store pres der ligger på meget få mennesker ude i klubberne, i forbindelsen med afvikling af trial.
På forhånd var der før mødet lagt op til en debat omkring det fornuftige i at vi forventer, at der altid er en flok mennesker der måske uden i øvrigt at have interesse for vores sport, stiller op et antal søndage om året uanset vejret, uden at få andet en ”tak og en sandwich” for det, samtidig med at vi beskytter vore kørere imod at anmeldelsesgebyret koster mere end en timeløn.
Der fremkom forskellige forslag, blandt andet om mulighed for at betale bedømmerne f.eks. 250 kr. med 40 deltagende kørere vil det betyde et anmeldelsesgebyr på 250 kr. mod i dag 175 kr.
De 250 kr. vil åbne op for andre og nye muligheder for at finde bedømmere. Teenagebørn eller venner med flere vil synes det var ok at komme ud at hjælpe. Og det vil lette klubbestyrelsernes arbejde betydeligt når der arrangeres løb.
Men klubberne enedes om at vente med at indføre dette indtil næste år, i princippet er det kørerne og medlemmerne i klubberne, der selv bestemmer om prisen skal stige. For kommer de deres klubbestyrelser i møde og hjælper med at finde bedømmere, kan vi undgå dette. 

I det hele taget vil vi opfordre alle til, at være med til at præge udviklingen i jeres klub, så hold jer endelig ikke tilbage.

Til slut orienterede Henrik Arvad om Talent og Elite planerne for 2014 - mere om det senere.

Hans Jørn Beck


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top