DMU Live Social Media

Trial

< DMU's nye hjemmeside
27.02.2014

En 90 årig på vej mod nye tider


Da FMS i mandags ved den årlige generalforsamling fejrede, at klubben fyldte 90 år (DMU's ældste), mærkede man nu ikke den høje alder trykke. Der var mødt 1/3 af klubbens ca. 190 medlemmer op for både at fejre fødselsdagen, deltage i valgene samt især høre fra "Højbjerggruppen" om det nyeste vedrørende en mulig bane i Kærby Mose.

Under de forskellige beretninger fra formanden og udvalgsformænd kunne det konstateres, at klubben trods mangel på egen bane alligevel har taget mange topplaceringer i DM sammenhæng i de fleste af DMU's motoriserede grene. 

Naturligvis var det et trækplaster, at bestyrelsen havde valgt af stå for god mad og drikke. Men det var nu også en dejlig ting at være med til at fejre klubbens 4 nye æresmedlemmer. Yngre klubfolk kunne måske få den tanke, at æresmedlemmer blot er enormt gamle og mangeårige medlemmer, som bliver hædret lige inden de dør. Intet kunne være mere forkert, selv om det grå hår og muskuløse maveregioner er fremtrædende hos nogle af dem.

Hans Jørn Beck fik tildelt sit æresmedlemsskab af FMS for sine over 40 år i trialsporten både som aktiv og på lederplan. Han sidder pt i DMU's hovedbestyrelse, via sit formandskab for SK Off Track. Faktisk havde hverken FMS eller DMU været så fremgangsrige på trial-området uden ham.

Jørgen Blacha blev udnævnt dels fordi han har været aktiv kører i rigtig mange år med et DM bag sig helt tilbage fra 1965, men måske mere for sit utrættelige virke for slatne unge og ældre motocross køreres fremme ved at stå for FMS' vintergymnastik gennem mange år. Unge på alder med hans børnebørn tæver han i armstrækninger. Han er også i gang med at tage DMU's klubtræneruddannelse.  

Svend Conrad fik sin æresbevisning for sit mangeårige arbejde for FMS og MC-sporten generelt. Ud over formand for FMS har han haft utallige tillidshverv i DMU-regi. Vigtigst lige nu er hans formandskab for "Højbjerggruppen", hvor der arbejdes utrætteligt for en ny motocross bane til afløsning for den nu desværre nedlagte Højbjergbane.

Henning "Post" Pedersen var desværre ikke tilstede, grundet udlandsrejse. Han tager videre til det jyske "udland" i weekenden, hvor han skal hædres for sine 50 års medlemskab af unionen. Henning var og er aktiv på mange fronter. En utrættelig og skattet official samt skribent til mange af MotorBladets cross-artikler. Og så har han et vældigt smittende grin, som kan få enhver "punkteret" cross-kører til igen at finde modet.

For disse 4 gæve medlemmer samt de mange præmietagere blev råbt mange hurraer. Et lidt mere stille et vil jeg her give til Steen Fredsøe, der bl.a sammen med Svend Conrad arbejder hårdt på at få et nyt baneanlæg op at stå i Kærby Mose lige op af motorvejen nogle km øst for Odense. Steens enorme medbragte bunke dokumenter undlod han dog at indvie os helt i, men et fyldigt og informativt referat fik vi. Og det var overvejende positivt.

Det blev hurtigt klart for de fleste, at der her bestemt ikke er tale om venstrehånds-arbejde. Det er en enorm opgave at få skabt de nødvendige kontakter i kommune og ved andre myndigheder, ligesom der skal bruges masser af tid og en del penge på at få udarbejdet tegninger og fremskaffet anden fakta til brug ved eventuelle godkendelser. "Vi er bestemt ikke i mål endnu, men vi har et godt samarbejde med de rette folk i kommunen, og vi kan matche dem på argumenter – og modargumenter, så vi er fortrøstningsfulde. Men som så meget andet, der involverer offentlige myndigheder, er det virkelig tidskrævende", fortalte Steen.

Man er pt i gang med at projektere flytning af en mindre å – bare som en del af det store projekt, som i bedste fald kommer til at indeholde både en motocross bane og en asfaltbane til karting og mini RR. Begge baner kan komme rigtig mange fynboer tilgode, da landsdelen er tyndt besat for begge banetyper. Et meget stort plastindrammet kort viste medlemmerne fine detaljer fra projektet, som Steen og Svend skulle til møde i Odense kommune med i løbet af ugen.


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top