DMU Live Social Media

Trial

< Trial: Reglementsændringer
11.03.2015

Trial: Indstilling til udvalg under HB og OFT-kommission


Foto: Allan Høgholm

Indstilling af personer til tværgående udvalg under DMU`s Hovedbestyrelse samt til Sportsudvalg under OFT-Sportskommissionerne kan findes her

I den kommende tid skal der Jf. DMU`s vedtægter findes medlemmer til diverse udvalg i DMU`s organisation. Dette gælder både for de udvalg som sorterer direkte under hovedbestyrelsen og dermed kommer til at arbejde på tværs af de 5 sportskommissioner - samt til sportsudvalgene som sorterer direkte under kommissionerne.

Derfor er alle i sporten inviteret til at melde sig med kandidater til Udvalg. 

Hvem kan indstilles?
For indstilling til udvalg under hovedbestyrelsen og udvalg under sportskommissionerne (sportsudvalg) gælder at:

Udvalg under hovedbestyrelsen:

Indstilling af personer til disse udvalg kan ske fra DMU-klubber, DMU-licensindehavere, Sportskommissioner eller Hovedbestyrelsen. Personerne behøver ikke DMU medlemskab, fx eksperter for givne område.

Sportsudvalg:

Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske fra DMU klubberne, DMU-licensindehavere eller fra sportskommissionerne.

Indstilling og offentliggørelse
Hvis du ønsker at blive indstillet til et udvalg under hovedbestyrelsen eller sportsudvalg under sportskommissionerne, så udfyld det relevante indstillingsdokument og send det så sekretariatet har det i hænde, som angivet på indstillingsblanketten senest lørdag den 21. marts 2015.

Navne på formænd og medlemmer af de nye udvalg under hovedbestyrelsen samt sportsudvalg under sportskommissionerne vil blive offentliggjort ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter DMU`s repræsentantskabsmøde.

Indstilling til udvalg

Med venlig hilsen
Danmarks Motor Union


Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top