Corona-retningslinjer 27.10.2020

Nedenfor finder I de seneste opdateringer på Coronaretningslinjerne. De er også udsendt til alle klubber.

Coronaretningslinjer d. 28/10-2020

De nye corona-restriktioner skaber mange spørgsmål. Vi har nedenfor samlet en række punkter, der kan være relevante i den kommende tid.

Vi afholder desuden to webinarer over Teams, hvor der vil være mulighed for, at klubberne kan stille spørgsmål til sekretariatet.

Vi forventer de endelige godkendte retningslinjer fra DIF og Kulturministeriet her sidst på ugen (uge 44). Indtil de endelige retningslinjer ligger fast, kan der være spørgsmål, som vi ikke kan give et klart svar på.

1. Hvad er op og ned på forsamlingsforbuddene 10, 50 og 500 i regi af idrætten?

 • Forsamlingsforbuddet på 10 gælder voksne fra og med 22 år.
 • Forsamlingsforbuddet på 50 gælder for idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år
 • Forsamlingsforbuddet på 500 kan komme i spil ved fx uddannelsesaktiviteter, generalforsamlinger eller for tilskuere ved stævner.

2. Voksne og unge fra og med 22 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 på samme bane eller lign.?
Ja, det må klubberne gerne, hvis følgende kan overholdes:

 • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner eller officials
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
 • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
 • En evt. træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.

Med udgangspunkt i de nye retningslinjer med forsamlingsforbud på 10 personer anbefaler DMU, at træning for aktive fra og med 22 år foreløbig indstilles frem til den 22. november.

Dette skal ikke forstås som et forbud mod at afvikle træning for de voksne fra og med 22 år, hvis den enkelte klub selv mener at kunne styre opdeling og afstand. Men i og med, at det kun vil være muligt at lade meget få voksne kørere træne samtidig, anbefaler DMU at klubberne prioriterer træningsaktiviteter for de unge til og med 21 år i den kommende periode.

3. Hvad er reglerne for brug af mundbind ved idrætsaktiviteter?
Gælder kun for indendørsaktiviteter med virkning fra den 29. oktober og foreløbig fire uger frem skal alle personer over 12 år bære mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang til omklædningsrum eller hal, hvis man møder omklædt.

Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere og trænere fritages under aktiviteten.

4. Gælder forsamlingsforbuddet på 50, hvis de aktive kørere primært er børn og unge under 21 år, men har en enkelt eller to unge på 21 år eller derover?
Nej, i det tilfælde er det forsamlingsforbuddet på 10, der gælder. Voksne/unge over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år.

5. Hvor går grænsen for, om man hører med i gruppen børn og unge?
Man tæller med i kategorien børn og unge, når man er til og med 21 år.

6. Kulturministeriets retningslinjer nævner, at der gerne må være nødvendige voksne til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Hvad er definitionen på en nødvendig voksen?
En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold.

En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

Eksempel: 25 kørere under 22 år (til og med 21 år), plus antal officials på banen, plus TL og plus de nødvendige voksne (forældre) må højst være 50 i én gruppe.

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • En evt. træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.

7. Må vi afholde stævner?
Ja, hvis I kan afvikle stævnet inden for det gældende forsamlingsforbud dvs. 10 for voksne over 21 år inkl. træner, dommer, officials mv. og 50 for børn og unge til og med 21 år.

I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid.

Der må således gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer, eller hvor arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne.

8. Må vi gennemføre vores træningslejre med overnatning?
Nej, ikke som udgangspunkt – kun, hvis I kan holde jer under 10.