DMU coronaretningslinjer 01-03-2021

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for, at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der fortsat kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger.

Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte grupper til stede på samme idrætsfacilitet under træning – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.

Find seneste retningslinjer fra kulturministeriet her

Sociale aktiviteter

Der må ikke afholdes sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter samt ved selvstændige arrangementer.

Generelle råd og vejledning:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Hold 2 meters afstand (måles næsetip til næsetip)
 • Host eller nys i ærmet.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med covid-19.
 • Hvis du bliver testet positiv, sørg da for at give klubben besked og så folk, som du har trænet med, kan blive varslet.

Klubhuse, faciliteter og frivillige

 • Der er ikke adgang til området for personer, som ikke er involveret i afviklingen af aktiviteterne. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3 og A4 størrelse).
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område.
 • Frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 anbefales ikke at udføre frivilligt arbejde indtil videre.
 • Der skal på klubbens områder være mulighed for vask eller afspritning af hænder.
 • Toiletter og omklædningsrum må gerne benyttes, og klubhuse må gerne være åbne med henblik på kortvarigt ophold for at give adgang til toiletter og omklædningsrum. Omklædning skal foregå i bilerne.
 • Toiletter samt bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering).
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Klubbens kiosk/café må have åbent med henblik på salg af mad og drikke som ”take away”. Dvs. at man ikke tager ophold på fælles kontaktpunker (borde, stole, bænke mv.), når der indtages mad og drikke. Der må maksimalt tillades adgang for én person pr. 7,5 m2 gulvareal og der skal hænges skilte op ved indgangen med angivet maks. kapacitet. Gulvarealet opgøres væg til væg. Derudover skal Fødevarestyrelsens øvrige retningslinjer overholdes: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer-Cafeer-restauranter.aspx

Ryttergård

 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter.
 • Ryttergården opdeles i zoner, hvor der maks. må opholde sig 25 personer (totalt antal).
 • Kan afstandskravet på 2 meter ikke overholdes (8 kvm pr. person) med maks. 25 personer (aktive/hjælpere) indenfor samme zone, må der kun opholde sig færre i zonen.
 • Der skal være mindst 2 meter mellem hvert afgrænset område, hvor grupperne af maks. 25 opholder sig.
 • Grupperne på de forskellige områder må ikke blandes på noget tidspunkt, og aktiviteterne afvikles mellem de aktive, der har opholdt sig på samme afgrænset område i ryttergården.
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges op i ryttergården.

Ved træning

 • Tilmeldingen foregår digitalt eller udendørs, hvor skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (2 meter)
 • Betaling med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere official med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.
 • Afholdes træning på områder med stor geografisk spredning mellem de tilstedeværende (kørere og officials), vil det på hele baneområdet være muligt at være mere end 25 deltagere samtidig, så længe der opretholdes en konstant geografisk spredning mellem alle deltagere inkl. officials o.l..

Yderligere information

Udendørs idræt har fået særlige vilkår med højere forsamlingsforbud. Derfor er det meget vigtigt, at alle udefrakommende – det kan være politi såvel som journalister – ikke er i tvivl om, at der er styr på tingene i jeres klub. Hvis der tydeligt er blevet arbejdet med opdeling og geografisk spredning af personerne på klubbens område, bliver det meget nemmere at tage dialogen med myndighederne og forklare dem forholdsreglerne, der lægger til grund for den sikre afvikling af jeres aktiviteter.

Det er muligt at opdele store baner i mindre sektioner og afvikle træning for op til 25 deltagere i hver sektion samtidig, så længe grupperne på intet tidspunkt blandes og tydeligt er adskilte under selve træningen. Ved opdelingen af banen til brug for flere grupper samtidig skal man være opmærksom på, at træningen kan afvikles forsvarligt ud fra DMU’s gældende regler samt sikre, at kørerne forbliver i deres egen sektion f.eks. ved tydelig opmærkning af sektionerne.

Undgå at lægge billeder på sociale medier med ”uheldige vinkler”, hvor det kan være svært at se, om forsamlingsforbuddet overholdes/grupper står for tæt sammen.

Er der spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at kontakte sekretariatet på email dmu@dmusport.dk