DMU coronaretningslinjer 21-04-2021

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der fortsat kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger, ligesom det er klubbens ansvar at holde sig informeret om lokale nedlukninger, der medfører yderligere begrænsninger.

Find seneste retningslinjer fra kulturministeriet her

Sociale aktiviteter

Der må ikke afholdes sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter samt ved selvstændige arrangementer.

Generelle råd og vejledning:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. (måles næsetip til næsetip)
 • Host eller nys i ærmet.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med covid-19.
 • Hvis du bliver testet positiv, sørg da for at give klubben besked, så folk, som du har trænet med, kan blive varslet.

Klubhuse, faciliteter og frivillige

Ryttergård

 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter.
 • Ryttergården opdeles i zoner, hvor der maks. må opholde sig 50 personer (totalt antal) i hver zone.
 • Kan afstandskravet på mindst 1 meter ikke overholdes med maks. 50 personer (aktive/hjælpere) indenfor samme zone, må der kun opholde sig færre i zonen.
 • Der skal være mindst 2 meter mellem hver zone, hvor grupperne af maks. 50 opholder sig.
 • Grupperne i de forskellige zoner må ikke blandes på noget tidspunkt, og aktiviteterne afvikles mellem de aktive, der har opholdt sig i samme zone i ryttergården.
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges op i ryttergården.

Ved træning

 • Tilmeldingen foregår digitalt eller udendørs, hvor der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (mindst 1 meter)
 • Betaling med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere official med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.

Generelt for afvikling af løb

 • Kørere konkurrerer kun i et løb/stævne mod andre, der har opholdt sig samme zone i ryttergården.
 • Kørerne grupperes i samme zone i ryttergården i den klasse, de stiller op i.
 • Der må ikke krydses mellem grupperne på noget tidspunkt.
 • Der skal være en ”Coronavagt” for hver zone.
 • I MX er ventezonen en separat zone, hvor der kan være op til 50 personer separat fra banesporet.
 • I MX benyttes repzonen af de samme pårørende og/eller mekanikere, som kørerne på banen er grupperet med i ryttergården.
 • Afholdes løb på områder med stor geografisk spredning mellem de tilstedeværende (kørere og officials), vil det på hele baneområdet være muligt at være mere end 50 deltagere samtidig, så længe der opretholdes en konstant geografisk spredning mellem alle deltagere inkl. officials o.l.. Ved MX- og Enduro-løb vil det derfor som udgangspunkt være muligt at have mere end 50 deltagere (kørere + officials) ved baneområdet, så længe alle officials er fordelt på baneområdet inden starten, samt at der ikke må afholdes en fællesstart, hvor mere en 50 kørere er samlet samtidig.

Afvikling af løb for flere klasser

 • Information til kørerne skal gives elektronisk i god tid inden løbet.
 • Der kan gives instruktion på dagen i de enkelte grupper, så længe grupperne ikke blandes.
 • Det er kun gruppen af kørere, der har opholdt sig i samme zone i ryttergården, der må køre på banen samtidig. Og de må ikke krydse nogle zoner, hvor der opholder sig andre personer samtidig.
 • Når en gruppe kørere har kørt sidste omgang, forlader de banen og de kan vende tilbage til deres zone i ryttergården.
 • Der gives et tilpas tidsrum til at forlade banen, så en ny gruppe kørere kan komme ind på banen.
 • Officials og dommere må gerne blive på banen under flere løb for flere klasser.
 • Ved medaljeoverrækkelser må personer fra forskellige zoner ikke stilles sammen/krydses. Medaljer skal overrækkes særskilt til personerne i de enkelte opdelte områder i ryttergården.

Yderligere information

Udendørs idræt har fået særlige vilkår med højere forsamlingsforbud. Derfor er det meget vigtigt, at alle udefrakommende – det kan være politi såvel som journalister – ikke er i tvivl om, at der er styr på tingene i jeres klub. Hvis der tydeligt er blevet arbejdet med hygiejne, samt opdeling og geografisk spredning af personerne på klubbens område, bliver det meget nemmere at tage dialogen med myndighederne og forklare dem forholdsreglerne, der lægger til grund for den sikre afvikling af jeres aktiviteter.

Det er muligt at opdele store baner i mindre sektioner og afvikle træning for op til 50 deltagere i hver sektion samtidig, så længe grupperne på intet tidspunkt blandes og tydeligt er adskilte under selve træningen. Ved opdelingen af banen til brug for flere grupper samtidig skal man være opmærksom på, at træningen kan afvikles forsvarligt ud fra DMU’s gældende regler samt sikre, at kørerne forbliver i deres egen sektion f.eks. ved tydelig opmærkning af sektionerne.

Undgå at lægge billeder på sociale medier med ”uheldige vinkler”, hvor det kan være svært at se, om forsamlingsforbuddet overholdes/grupper står for tæt sammen.

Er der spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at kontakte sekretariatet på email dmu@dmusport.dk