God jul og godt nytår til vores klubber – nyhedsbrev december 2020

2021 nærmer sig – og vi har samlet en række vigtige punkter for jer som klub, så I kan blive klar til næste sæson.

Vi glæder os rigtig meget til den næste sæson, trods de corona-udfordringer, der måtte komme. Vi føler os langt bedre rustet end i foråret og det er i høj grad også klubbernes fortjeneste, som har holdt aktiviteterne kørende under skiftende retningslinjer.

Vi har set mange løsninger – både praktiske og digitale – båret frem af klubbernes vilje til, at så mange som muligt kunne komme ud at køre.

Det skal I have en kæmpe TAK for, både fra DMU’s Hovedbestyrelse, SK og Udvalg samt her fra sekretariatet.

I kan læse hele nyhedsbrevet nedenfor:

Hent nyhedsbrevet som PDF her

Ny licensstruktur i 2021

I 2021 forenkler DMU sin licensstruktur ved at slå træningslicensen- og konkurrencelicensen sammen til en kørerlicens. Strukturen er allerede brugt i nogle af DMU’s sportsgrene med gode erfaringer, som gør det mere overskueligt for medlemmer at købe licens, og vil nu også blive indført i de andre sportsgrene med undtagelse af aquabike.

Også i 2021 vil det være muligt at købe indslusningslicenser til 300 kr., hvis man er ny i sporten eller hvis man ikke har haft DMU-licens i +3 år. Har man købt indslusningslicens i 2020 efter 1. august, er det som nyt også muligt at købe en indslusningslicens igen for hele 2021 fra 4. januar.

Sekretariatet holder juleferie

DMU’ sekretariat holder julelukket onsdag d. 23. december frem til og med søndag d. 3. januar. Det vil derfor først være muligt at komme i kontakt med sekretariatet igen fra mandag d. 4. januar.

Licensbestilling åbner 4. januar – nu også på app

Fra 4. januar åbner DMU sin licensbestilling for 2021-sæsonen, når sekretariatet er tilbage fra juleferie og kan hjælpe både kørere og klubber med eventuelle spørgsmål.

Det bliver muligt at vise sin licens på sin smartphone, både på iPhones og Android, ved at hente DMU’s nye app, hvor købsprocessen er samlet. Søg på ”Danmarks Motor Union” i Appstore og Googles Play Butik.

Det er fortsat muligt at få trykt et licenskort mod et gebyr på 200 kr.

Opdater jeres medlemskontingenter i FS

Vi nærmer os hastigt den nye sæson, og derfor er det vigtigt, at alle klubber allerede inden 1. januar opdaterer deres medlemskontingenter i DMU’s Forretningssystem (FS), hvis man benytter sig af systemet til køb af medlemskab for jeres medlemmer.

Indberet jeres medlemstal

Den årlige medlemsregistrering i idrætsforeningerne er åbnet 1. december og bør indberettes af klubben senest i starten af januar.

Medlemstallene skal indberettes til idrætsorganisationernes fælles portal CFR på www.medlemstal.dk. Ved at klikke på punktet ”Vejledning” på forsiden, er der adgang til vejledningen, ofte stillede spørgsmål og en video-guide.

Klubben skal benytte det CFR-nummer og den adgangskode, som jeres medlemstalsansvarlige har fået tilsendt i en mail fra CFR-sekretariatet. Kontakt Centralt ForeningsRegister (CFR) på info@medlemstal.dk  eller telefon 70 20 18 00 ved spørgsmål (mandag-fredag kl. 10-14).

Husk at trække jeres medlemslister fra fs.dmusport.dk inden d. 31./12. 2020, hvor medlemskaberne i jeres klub udløber.

Fakturaer fra DMU regnskab

Modtagelse af fakturaer fra DMU Regnskab vil foregå på mail med følgende oplysninger i afsenderfeltet:

Inventio.IT <hosted-by@inventio.it>på vegne af; Danmarks Motor Union <regnskab@dmusport.dk>; (Inventio.IT via inventio.it)

I mailen finder i et link, der fører jer videre til fakturaen. Benyt venligst FIK koden på fakturaen, når I betaler den til DMU, og benyt venligst ikke bankoverførsel.

Udenlandske medlemmer skal have release

Hvis jeres klub har fået et medlem med statsborgerskab i et andet land end Danmark, der ønsker at købe dansk licens, så SKAL køreren have en release fra motorforbundet i sit pågældende hjemland, som giver tilladelse til, at vedkommende må tegne licens i Danmark. Kontakt DMU på dmu@dmusport.dk, hvis jeres klub har fået et medlem med et andet statsborgerskab end dansk. Se også på DMU’s hjemmeside.

Forsikringer i DIF og DMU

Klubber under DMU er gennem DMU’s medlemskab af DIF sikret af en række forsikringer. De personer som agerer for klubben, herunder bestyrelsesmedlemmer, officials og andre frivillige, er dækket ind, hvis de kommer ud for en skade i forbindelse med deres virke for klubben. Du kan læse meget mere på idraettensforsikringer.dk eller læse om de specifikke forsikringer i DMU på dmusport.dk, hvor du også finder oversigter for de konkrete forsikringer, der vedrører jeres klub:

Indkaldelse til DMU’s ordinære Repræsentantskabsmøde 2021

Der indkaldes hermed til de ordinære repræsentantskabsmøder i Danmarks Motor Union samt sportskommissioner på Scandic Bygholm Park Hotel, Schüttes Vej 6, 8700 Horsens, lørdag 6. marts 2021.

DMU’s Repræsentantskabsmøde afholdes fra kl. 8.30-12.00. Repræsentantskabsmøderne i Sportskommissionerne afholdes efterfølgende med mødestart kl. 13.30.

Yderligere information udsendes af DMU’s sekretariat i midten af januar

Om corona i øjeblikket

Alle arbejder på højtryk med løbskalenderen og andre forberedelser til 2021 sæsonen. Vi vil løbende holde klubber og kørere ajour på corona, og I kan læse de seneste retningslinjer fra DMU her – ligesom man også kan finde råd og vejledning på www.dif.dk.

Efter seneste meldinger fra Regeringen bliver indendørs idræt hårdt ramt i mange af landets kommuner.

For kommunerne med lave smittetal gælder fortsat mindre strenge restriktioner, når det kommer til, at man må samle sig op til 50 børn/unge (til og med 21 år) og de dertil nødvendige voksne til idrætsaktiviteter, så længe der kan holdes den nødvendige afstand.

For kommuner med høje smittetal gælder forsamlingsforbuddet på 10 for alle. Her foregår vores sportsgrene udenfor og på store områder, hvorfor det også er muligt at være flere grupper af 10 personer fordelt på området. Vi vil dog gøre opmærksom på myndighedernes opfordring til, at man skal ”tage restriktionerne med sig fra sin egen kommune”.

Hent også Kulturministeriets seneste retningslinjer her for udendørsidræt

Har I et klubmedlem med trænerpotentiale?

Så skal han eller hun måske med på ATK-klubtræneruddannelsen 1 for alle DMU’s sportsgrene med kursusopstart for to separate hold d. 16. og 17. januar 2021. Her får man grundlæggende viden og værktøjer til at træne kørerne i sin klub ud fra deres niveau og ambitioner.

Tag fat i ATK-koordinator, Kenneth Kaalund på kka@dmusport.dk, hvis I har en træner, der vil med på uddannelsen, hvortil man ofte kan søge støtte fra sin kommune. Tilmelding senest d. 18/12 2020.

Indstil til fortjensttegn

Frivillige og deres arbejde er en uundværlig del af DMU – både frivillige i klubben og hele organisationen betyder alt for sportens udvikling og ikke mindst vores kørere. Derfor uddeles der hvert år fortjensttegn i DMU til dem, der har ydet en fortjenstfuld indsats til gavn for Danmarks Motor Union og sporten herunder.

Indstillinger til fortjensttegn kan sendes nu til dmu@dmusport.dk med deadline 1. februar 2021 inden DMU’s næste repræsentantskabsmøde. Læs mere om kriterierne for indstilling her.