Invitation: Klubkonference 2021

Kære klubber og SK-formænd; inviteres hermed til DMU’s Klubkonference 2021.

HVAD:

DMU’s Klubkonference afholdes årligt som led i udviklingen og uddannelsen af klubberne med mulighed for erfaringsudveksling og netværk mellem deltagerne.

HVORNÅR:

Fredag og lørdag d. 5-6. november 2021 med indregistrering om fredagen kl. 16:30 og fælles middag kl. 17:30.

HVOR:

Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

HVEM:

For hele klubbens bestyrelse (evt. andre interesserede fra klubben).

FORMÅL:

Konferencen vil i 2021 arbejde med forskellige områder med særligt fokus på, hvordan vi kan sikre, at DMU er et rart sted at være.

Her på bagkant af Corona oplever vi et stigende antal disciplinærsager og vi hører om verbale overfald på officials.

Det er ikke en vej, vi ønsker at gå, men hvordan undgår vi det?

Fredagen vil blive indledt med en fælles middag, hvorefter der vil være et oplæg med Søren Østergaard (se mere nedenfor) som kickstart til kommissionsmøderne. Øvrige emner på seminaret besluttes af den enkelte Sportskommission.

Fredagens program:

• 16:30: Ankomst
• 17:30: Fælles spisning
• 18:30: Velkomst med Jørgen Bitsch
• 19:00: Foredrag med Søren Østergaard
• 20:45: Pause
• 21:15 Resultatet af DMUs spørgeskemaundersøgelse omkring trivsel hos vores officials og andre undersøgelser 2021.
• 22:00 Afrunding

Lørdagens Program:

• 7:00 – 9:00: Morgenmad
• 9:00: Opsummering ved Jørgen Bitsch
• 9:15 Grenspecifikke møder

Tilmelding:

Tilmelding skal ske ved at udfylde nedenstående tilmelding, senest fredag den 15. Oktober 2021. Ønsker man at tilmelde flere end 4 deltagere, kan tilmeldingen ske over to omgange.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwQ3E1hIMDeu98jpxLp8cVsih8n4XQSYfwTE8ehukH2_KbPw/viewform?usp=sf_link

Det er kun klubformænd/SK formænd, der kan tilmelde deltagere.

Tilmelding er bindende og er den fremsendt, så hæfter man for betalingen af tilmeldingen.

Hvis der skulle være nogle spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer på Student@dmusport.dk

Vi ser frem til at se jer

Med venlig hilsen
DMU’s Hovedbestyrelse