DMU’s miljøbistand til klubberne

Der kan rettes henvendelse til formanden for DMU’s miljøudvalg, Dennis Skytte Bechmann på e-mail dskytte@me.com, vedrørende bistand til miljørelaterede opgaver. Det er muligt at få bistand til opgaver, som strækker sig fra generelle miljøspørgsmål til:

  • Bistand ved miljøgodkendelse
  • Ændring af bane
  • Etablering af ny bane
  • Ændring af køretid
  • Klubhjælp i forhold til kommunen
  • Brev fra klubberne til kommunen
  • Konkrete målinger
  • Miljø- telefonkonsultation og møder

Ved henvendelse om ønske til miljøbistand bedes angivet hvilke opgaver,  som klubben ønsker hjælp til. Tag gerne udgangspunkt i ovenstående oplistning.

Egenkontrol: Overfor kommuner og andre miljømyndigheder skal der være dokumentation for, at klubben arbejder seriøst med miljøet. Derfor skal der være et decideret egenkontrolprogram.

Find relevant info om DMU’s miljøbistand nedenfor.

Miljøuddannelser

Miljøuddannelser

Nedenfor kan du se materiale fra miljøkurser:

Lydmåling

Lydmåling

Nedenfor kan du downloade Bilag 5, hvor du kan se lydmålingsværdierne ved motorsportsløb.

Bilag 5: Lydmålingsværdier ved Motosportsløb

– Bilag 2b – Alment, Bilag 5, tillæg – 2019

Lydmåling

DMU’s lydtryksmålere  – type 2

Forbikørselsmålere

Lydmålerskema – Motocross

Lydmålerskema – Speedway

DMU’s lydmålerrapport

DMU’s miljømanual

DMU’s miljømanual

Nedenfor kan du læse om DMU’s regler og retningslinjer på miljøområdet.

Retningslinjer for godkendelse af Motorsportsbaner

Logbog – DMU-egenkontrol

Egenkontrolskema

Miljøinstruks 2017 – for ikke-banedrivende klubber

DMU Miljømanual 2018 – for banedrivende klubber

Indretning af miljøstation

Vedrørende lydmåling kan du i Alment Reglement (side 13) læse mere om DMU’s regler for lydmåling.

Miljølovgivning og relevante links

Referater og kursusmateriale

Udvalg og arbejdsgrupper

Udvalg og arbejdsgrupper under DMU’s Miljøudvalg

Se kontakter her