Søg flere midler fra DIF’s coronahjælpepulje

DIF’s coronahjælpepulje er igen åben for ansøgninger, da der er tilføjet yderligere 76 millioner i puljen. Midlerne kan også søges af de foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra puljen.

Vi anbefaler alle klubber at søge, hvis man har tabt penge på grund af corona. Corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra coronahjælpepuljen.

Puljen kan søges for tab, som stammer helt tilbage fra de første coronarestriktioner blev indført og frem til den 31. december. Ansøgningen er åben fra mandag 12. oktober til fredag den 30. oktober klokken 12.00.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents, også ansøge hjælpepuljen om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af corona-nedlukningen. Herunder tabte nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere.

Sådan søger du

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Eksempler på tab, der kan søges kompensation for, er blandt andet:

  • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
  • Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Læs mere om retningslinjer, ansøgningsprocedure og få svar på de oftest stillede spørgsmål på adressen www.dif.dk/stotte