Søg foreningspuljen juli og oktober i 2020

DIF og DGI’s samlede forenings pulje uddeler hvert år 44 millioner kr. til projekter i Danmarks idrætsklubber med fokus på bredde og yderområderne. Det kan komme jer til gode som klub, så længe jeres ansøgning er relevant for puljens bevillingsudvalg.

Bevillingsudvalget lægger vægt på en lang række ting i ansøgningen, som man kan læse mere om på både DIF’s og DGI’s hjemmeside. Som udgangspunkt skal man dog søge om midler til projekter, der hjælper aktivitetsskabende tiltag i klubben samt får flere i lokalområdet til at dyrke motion.

Derfor skal man i sin ansøgning skrive konkret, hvordan projektet vil være med til at skabe bedre idrætsmuligheder i lokalområdet. Større anlægsprojekter behandles desuden kritisk, da de generelt kan overskride deadlines og ikke er særligt ”aktivitetsskabende”.

Hvis man ikke har et projekt, der passer på DIF’s kriterier, kan man søge hos andre almennyttige fon de, der lægger vægt på udvikling i lokalsamfundet, såsom: Nordeafonden, Trygfonden eller Spar Nord Fonden.

Vær realistisk i jeres ansøgning

DIF og DGI’s foreningspulje er delt op efter støttebeløbet. Beløb til og med 30.000 kr. kan søges løbende hele året efter først-til-mølle-princippet, og ansøgninger til støtte på 30.001-300.000 kr. har konkrete deadlines gennem året med næste frister 31.07.2020 og 31-10.2020.

Jeres projekt skal komme flest muligt til gode i lokalområdet. Derfor anbefales det, at man er mådeholden i sin ansøgning, da de fleste realistiske projekter er i støttekategorien op til 30.000 kr. Sagt på en anden måde, behandles ansøgninger til større beløb mere kritisk, i forhold til om ens projekt er ”pengene værd”.

Det betyder ikke, at man skal kraft holde sig fra at søge midler til større projekter. Faktisk kan I skrive flere ansøgninger (helst ét projekt pr. ansøgning) og både søge et mindre beløb til et mindre projekt samt et større beløb et større projekt. Jeres projekt og ansøgning skal bare afspejle det søgte støttebeløb.

Dertil lægger bevillingsudvalget vægt på de ressourcer, som klubben selv bidrager med – både i form af penge, frivillig arbejdskraft og lokale samarbejdspartnere, der sikrer, at projektet bliver en succes og kommer lokalområdet til gode. Slutteligt ses det helst, at man viser et detaljeret og præcist budget.

Alt ovenstående er vigtigt at have i tankerne, når man søger om DIF’s og DGI’s foreningspulje. Man ønsker nemlig, at pengene skal gå til projekter, der både kan blive en realitet inden for 7-18 måneder (alt efter beløbsstørrelsen) og som bidrager til en positiv udvikling i lokalområdet med interesse for medierne.

Det værste scenarie for DIF og DGI er, at projektet falder fra hinanden og at pengene bliver spildt. Derfor skal man i sin ansøgning vise bedst muligt, at man har styr på sit projekt fra start til slut.

Gå ind på DIF’s eller DGI’s hjemmeside, hvor du finder flere gode råd og krav til jeres ansøgning.

Ansøgningen sendes via deres fælles portal medlemstal.dk, hvor du logger ind med jeres CFR-nummer.

Læs alle retningslinjer her

Andre puljer

Der findes en lang række fonde, som foreninger kan søge hos.

DMU’s hjemmeside kan du finde relevante links og gode råd til fundraising.

Gå også ind på www.legatbogen.dk, hvor du kan oprette en bruger og finde relevante fonde og legater.

Slutteligt har DIF og DGI relevante puljer som:

  • Toms Guldpulje: Til at få flere familier ud og røre sig (DIF).
  • #LikeAGirl: For at få endnu flere piger i foreningsidrætten (DIF).
  • Lånefonden: Lån til udvikling af idrætsfaciliteter (DGI).