Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

Februar:

Bestilling af annoncer: 25. januar.

Forventes hos abonnenterne: 24. feb.

April:

Bestilling af annoncer: 17. marts.

Forventes hos abonnenterne: 21.april.

Tegn abonnement på

Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikatio-

ner og lign. Ej heller for manuskripter

eller illustrationer, som tilsendes

uopfordret. Eftertryk er forbudt uden

tydelig kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Sæsonen 2016 er gået, og endnu engang kan vi

kigge tilbage på et år, som er gået utroligt hurtigt

og med mange store og flotte sportslige præstatio-

ner. Endnu en gang en stor indsats af alle de mange

frivillige ledere og hjælpere i alle klubberne, som er

med til at sikre grundlaget for DMU og de mange

aktiviteter.

Alle de aktive udøvere er afhængige af de mange

frivillige ledere og deres store indsats, og det

er vigtigt, at alle udviser den største respekt og

anerkendelse for dette store arbejde. Ligeledes er

det vigtigt at DMU løbende udvikler nye værktøjer

og tiltag, som gør det nemmere, mere effektivt og

sjovere at være frivillig leder eller hjælper i DMU.

Brugbare svar fra medlemmer

I 2016 har vi igen gennemført en tilfredshedsana-

lyse. Dels blandt alle medlemmerne samt de aktive

og dels blandt klubberne. Resultatet, som DMU får

fra denne undersøgelse, giver en indikation af de

nødvendige nye tiltag og fokusområder, som vi skal

prioritere i de kommende år.

Hele undersøgelsen kan findes på DMU´s hjem-

meside, hvor alle resultaterne og graferne kan

studeres nærmere. Nedenfor ses ét af svarene fra

medlemsundersøgelsen, som viser, at der stadig

er et rigtig højt læsertal på vores medlemsblad,

Motorbladet, hvilket selvfølgelig er meget positivt.

Fokus på servicen fra kontoret

Ét af de vigtigste punkter for DMU er undersø-

gelsen er vurderingen af den service, som DMU’s

administration yder overfor klubberne, og hvordan

dette kan forbedres. DMU’s administration skal

være med til at sikre, at man som klub og medlem

af DMU får den optimale og mest effektive service

og gør det nemt at være ansvarlig for en klub i

DMU.

Undersøgelsen giver et godt grundlag for den

videre drøftelse med klubberne, som vil blive taget

i perioden december 2016 til februar 2017. Der vil

blive afholdt grenspecifikke møder med inviterede

klubber, hvor vi vil drøfte forventningerne og idéer

til DMU’s administrations videre udvikling i de

kommende år.

Der er mange aktiviteter i gang allerede nu for at

forberede sæsonen 2017, som naturligvis vil give

os nye og spændende oplevelser på og udenfor

banerne.

Til sidst vil jeg også takke BMX for et spændende

og inspirerende samarbejde gennem mange år

og ønske jer alle held og lykke i DCU og med de

fortsatte mange flotte sportslige resultater.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår - og

tak for 2016

Leder:

Tak for i år

3

dmu

/ mb

6-17

30-33

18-21 22-29

34-37

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch

Ty Henriksen er en af de nye kørere i

dansk roadracing. Foto: Lars Henriksen

Læser du Motorbladet?

Ja - 75,07%

Nej - 7,03%

Nogle gange -

17,53%

Ved ikke -

0,37%