Background Image
Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

April:

Bestilling af annoncer: 30. marts

Forventes hos abonnenterne: 24. apr.

Juni:

Bestilling af annoncer: 1. juni

Forventes hos abonnenterne: 26. juni

Tegn abonnement på

Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikatio-

ner og lign. Ej heller for manuskripter

eller illustrationer, som tilsendes

uopfordret. Eftertryk er forbudt uden

tydelig kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Forsidefoto: Glen Meier under Herning

Supercross 2016.

Foto: Mikkel Wendelboe #591

Velkommen til en ny sæson for DMU,

som jo endnu engang byder på mange

store events gennem året. Udover de

mange flotte danske arrangementer

er der SPW Grand Prix i Horsens,

Hold VM og Hold U21 VM-semifinaler

i Speedway, EM-motocrossfinale

i 65/85 cc og EM Quad i Slagelse

samt to UCI BMX-løb i København og

Roskilde.

Og ikke mindst skal vi følge BMX-ryt-

ternes vej til OL samt selve OL, hvor

der jo mildt sagt er store forventnin-

ger til de danske resultater.

2016 er det sidste år, hvor BMX er

medlem af DMU, så det er samtidig

et skelsættende år for DMU, for BMX

har i de sidste ca. 30 år har udgjort

en stor og vigtig del af udviklingen og

aktiviteterne. Tiden er nu inde til, at

BMX overgår til DCU, men jeg er også

sikker på, at vi fremover kommer til at

have et samarbejde med både BMX

og DCU om nye ideer og muligheder.

Det er mig også en stor glæde at

byde velkommen til Jonas Nygaard,

som er startet som generalsekretær

1. januar 2016. Jonas kommer med en

rigtig god baggrund med stor fokus og

forståelse for de frivillige og samtidig

på sponsor- og marketingsmuligheder,

som med sikkerhed kan være med til

at udvikle DMU i de kommende år.

DMU´s Vision 2020 er naturligvis

fortsat det primære fokus, hvor

der er prioriteret aktiviteter for de

kommende år. Nogle af de primære

indsatsområder er:

• Sikkerhed

• FairPlay-tiltag

• Miljø – ændring af de vejledende

lydgrænser i bilaget

• IT-udvikling – hvordan kan DMU

fortsat gøre den administrative

del nemmere for medlemmer og

klubber

• Branding af DMU (herunder nyt

layout af motorbladet)

• På baggrund af DIF´s Politiske Pro-

gram: ”Mere Idræt for Pengene”

skal DMU sikre, at vi også foku-

serer på dette i vores generelle

indsatsområder

• Sponsor- og partnership-aktivite-

ter

• Tiltrækning og fastholdelse af

medlemmer og aktive samt fokus

på specifikke målgrupper (herun-

der flere kvinder/piger i sporten)

DMU´s Repræsentantskabsmøder

er lige om hjørnet og her præsenteres

flere detaljer for de forskellige

udviklingsområder i DMU i de kom-

mende år.

I ønskes alle en god sæson 2016.

Leder:

Et spændende og

skelsættende år for DMU

3

dmu

/ mb

6-17

27-30

20-23 24-26

31-33

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch