Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

På DMU’s repræsentantskabsmøde blev det en-

stemmigt vedtaget at optage powerboat/aquabike

i DMU. Det er med stor glæde, at jeg på vegne af

DMU byder klubberne velkommen. Vi glæder os

rigtig meget til samarbejdet.

Som det fremgik af præsentationerne på Repræ-

sentantskabsmødet, er der mange fællesnævnere,

og vi er sikre på at både DMU’s nuværende sports-

grene og powerboat/aquabike vil drage fordel af

samarbejdet.

De første fokusområder er jetski- og vandscoo-

teraktiviteter, men der er mange flere muligheder

fremover, hvor vores kollegaer i det Norske Motor-

sports Forbund har haft powerboat i forbundet i

flere år med rigtig god succes.

Dansk verdensmester

Allerede nu kan vi med glæde fortælle, at der er

en dansk verdensmester i en af klasserne, nemlig

jetski. Markus Jørgensen har måttet deltage under

ungarsk flag, da jetski ikke har været repræsenteret

i Danmark og sportsgrenen derfor ikke har været

medlem af International Union for powerboat

(UIM). Det er nu tilfældet.

Stor fokus på rekruttering

Et af de primære indsatsområder i de kommende år

er rekruttering, og den enkelte Sportskommission

har udarbejdet detaljerede målsætninger for det

enkelte område. Der er rigtig mange muligheder,

men den første opgave er at få identificeret idéerne

og specielt en prioritering af de mange muligheder.

Dette er en meget stor opgave, og vi håber, at alle

klubberne vil deltage i aktiviteterne, da det jo er

ude i klubberne, den egentlige rekruttering skal

foregå. Derfor håber vi, at I allerede nu har planlagt

at deltage på årets DMU Race Day 22. april, hvor

alle kan prøve vores fantastiske sportsgrene og få

lyst til at prøve mere.

Endnu engang velkommen til powerboat og

velkommen til sæsonen 2017. Alle ønskes en rigtig

god sæson.

Leder:

Powerboat/aquabike

optaget i DMU

3

dmu

/ mb

9-22

26-33

23-25

34-36

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

Juni: Bestilling af annoncer: 24. maj.

Forventes hos abonnenterne: 23.juni.

Sept.: Bestilling af annoncer: 2. aug.

Forventes hos abonnenterne: 1. sept.

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikatio-

ner og lign. Ej heller for manuskripter

eller illustrationer, som tilsendes

uopfordret. Eftertryk er forbudt uden

tydelig kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Tegn abonnement på

Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

GrøntForbund

Forsidefoto: Powerboating er ny sport

i DMU. Læs om den nye sport, der

kaldes motocross på vand. Foto: PR