Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

Juni:

Bestilling af annoncer: 1. juni.

Forventes hos abonnenterne: 28. juni.

September:

Bestilling af annoncer: 10. august.

Forventes hos abonnenterne: 6.

september.

Tegn abonnement på

Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikatio-

ner og lign. Ej heller for manuskripter

eller illustrationer, som tilsendes

uopfordret. Eftertryk er forbudt uden

tydelig kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Forsidefoto: Sidevognscross har

sæsonstart 7. maj.

Foto: Klaus Rasmussen

DMU startede DMU FairPlay for tre

år siden, og det er en kampagne, der

vil fortsætte mange år. Det er et af

de vigtigste fokusområder i DMU,

at vi sikrer den gensidige respekt og

FairPlay både på og udenfor banen.

Alle sportsgrenene under DMU er

forbundet med en høj risiko, og det er

derfor meget vigtigt, at alle fokuserer

på FairPlay – selv når adrenalinen

er på sit højeste. Gennem de senere

år har vi rigtig mange positive

eksempler på dette. Vi har oplevet

mange eksempler på, at kørere er

stoppet undervejs i et løb og har

hjulpet en kammerat eller konkurrent,

som er styrtet. Vi ved alle, at hurtig

hjælp kan være det, som redder den

enkelte. Ligeledes oplever vi færre

styrt, hvor årsagen er en decideret

afkørsel.

Lasse Olsen (DMU Motocross) vandt

årets FairPlay-pris 2015 ved en fælles

afstemning med DASU og DMU, hvil-

ket viser, at DMU FairPlay er kendt og

respekteret blandt alle.

DMU har udpeget mange Fair

Play-ambassadører, som kan uddele

FairPlay priser på dagen, når der

opstår disse eksempler. Flere ambas-

sadører kommer til i 2016.

Uden for banen er det også vigtigt at

FairPlay og den gensidige respekt er

i fokus – og ikke mindst, at vi sikrer

den konstruktive tone i debatter eller

uenigheder. Vi kan ikke alle være

enige i alle sager.

Det er derfor vigtigt, at vi alle følger

vores reglementer, kompetencer og

aftaler og fastlagte procedurer for at

undgå uenigheder, som jo tit og ofte

kommer ud af kontrol. Og hvis der

er behov for ændringer, justeringer

eller andre kommentarer, er det den

enkeltes pligt at bringe dette op til de

ansvarlige – inden det bliver for sent

og den ”negative sag” starter. Den

slags er meget sjældent til fordel for

nogen eller for sporten.

Vi har en ”åben dørs politik” i DMU

og naturligvis konstruktiv ytrings-

frihed – og det gælder for alle. Kom

med konstruktive forslag, og de vil

blive behandlet og besvaret.

Vi er her alle for det samme – vi vil

dyrke vores sport og ikke mindst nyde

vores sport. Det skal være i centrum

og fokus for os alle.

Jeg vil samtidig gerne takke alle

klubber og aktive for at bakke op om

DMU FairPlay.

I ønskes alle en god sæson 2016

Leder:

FairPlay, gensidig

respekt og ytringsfrihed

3

dmu

/ mb

6-17

26-28

18-21 22-25

29-33

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch